• علی بن خالد می گوید:در زمان خلافت معتصم شخصی را به اتهام آن که ادعای پیامبری کرده است با بند آهنین به گوشه ی زندان افکندند، من که کنجکاو شده […]
  • حضرت جواد (ع) به هنگام حرکت به سوی بغداد، فرزند خود [ صفحه ۶۵] حضرت علی نقی (ع) را وصی و جانشین خود قرار داد و با حضور بزرگان مذهب […]
  • در این که حضرت امام جواد علیه السلام نهمین کرسی نشین مسند خلافت و امامت بود در نظر امامیه تردیدی نیست. شیخ مفید رحمه الله در نص امامت آن حضرت […]