• اشارهمن اصغی الی ناطق فقد عبده، فان کان الناطق عن الله فقد عبد الله، و ان کان الناطق ینطق عن لسان ابلیس فقد عبد ابلیس.سخن آن حضرت در اینکه گوش […]
  • شهید اول نقل کرده است:امام جواد علیه السلام فرمود: در خیانت مرد، همین بس که امین خیانتکاران باشد. [۱] .—————————————————————————————————————————————–پی نوشت ها:[۱] الدره الباهره: ۴۰٫منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ […]
  • روایت شده که همسرش با شاخه ی انگوری که نوزده حبه داشت آن حضرت را مسموم کرد، و امام انگور را دوست می داشت، و هنگامی که امام انگورها را […]