• سید عبدالرزاق موسوی المقرم در کتاب وفات امام الجواد شفائی را که در پیشگاه حضرت باب المراد یافته بدین ترتیب در کتابخود مینویسد: وقتی که من به ساحت جلال و […]
  • بعد از امام محمد تقی مقام «ولایت» به فرزندش امام هادی منتقل گشت او در حقیقت هادی و راهنمای اخلاقی و اجتماعی بود و با رفتار و کردار خود شیعیان […]
  • در روایتی آمده : مامون به یحیی بن اکثم گفت : مساله ای را با محمد بن رضا علیهماالسلام مطرح کن که در آن بماند، پرسید : ای ابوجعفر در […]