• امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام جواد علیه السلام قالَ الإمام الجواد – علیه السلام: الاْمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْی عَنِ الْمُنْکَرِ خَلْقانِ مِنْ خَلْقِ اللهِ عَزَّ […]
  • شیخ صدوق گفته است:یوسف بن محمد بن زیاد و علی بن محمد بن سیار، به نقل از پدران خود از امام عسکری از امام هادی از امام جواد علیهما السلام […]
  • [۳۳۲] ۴۵ – راوندی آورده است: از اسماعیل بن عباس هاشمی روایت شده که گفت: روز عیدی، خدمت امام جواد علیه السلام رسیدم و از تنگی معیشت، شکایت نمودم، پس […]