• صفوان بن یحیی می گوید: ابونصر همدانی به من گفت که حکیمه دختر ابی الحسن قرشی که از زنان نیکوکار بود به من گفت: وقتی امام جواد علیه السلام از […]
  • حضرت امام محمد تقی علیه السلام فرمود: صبر را تکیه گاه خود کن و با هوس مخالفت نما و خواهشهای دل را رها کن.و از محمد بن فرج نقل شده […]
  • با توجه به تحقیقات انجام شده تولد امام جواد علیه السلام در سال ۱۹۵ هجری رخ داده است. بنابراین، آن حضرت معاصر با امین و مامون بوده است. چرا که […]