• اشارهیا نور یا برهان، یا مبین یا منیر، یا رب اکفنی شر الشرور و افات الدهور، و اسالک النجاه یوم ینفخ فی الصور.دعای آن حضرت در دفع دشمنانای نور، ای […]
  • رنجهای امام جواد علیه السلام امام جواد علیه السلام از همان آغاز امامت با سیل رنجها رویارو بود; مشکلاتی که گاه از سوی حاکمان، زمانی از طرف کارگزاران و منسوبین […]
  • آنجناب اهل نیشابور از فقهاء و متکلمین نامدار شیعه، شخصیتی مورد اعتماد و برخوردار از جلالت قدر و دارای تالیفات عدیده که بعضی آثار وی را تعداد ۱۸۰ جلد کتاب […]