• همانطور که گفتیم مامون یکی از اقداماتی که در دوران حکومت خود به انجام رسانید ترویج علم و دانش در میان جامعه بود، و در زمان او بسیاری از کتب […]
  • در موسم حج، تعداد بسیار زیادی به قصد دیدار حضرت امام جواد علیه الصلوه و السلام، عازم زیارت خانهی خدا شدند. از جمله: «محمد بن جمهور قمی»، «حسن بن راشد»، […]
  • «مَوْتُ الاِْنْسانِ بِالذُّنُوبِ أَکْثَرُ مِنْ مَوْتِهِ بِالاَْجَلِ وَ حَیاتُهُ بِالْبِّرِ أَکْثَرُ مِنْ حَیاتِهِ بِالْعُمْرِ.» :مرگ آدمی به سبب گناهان، بیشتر است از مرگش به واسطه اَجَل، و زندگی و ادامه […]