• با خود حرف می زد. می گفت :– عجب اشتباهی کردم ! هیچ آدم عاقلی چنین اشتباهی مرتکب نمی شود که من شده ام. یکی نبود بگوید: مرد ناحسابی ! […]
  • از یاران سه امام معصوم: امام موسی بن جعفر، علی بن موسی الرضا و محمد بن علی الجواد علیهم السلام است.وی فردی صالح، اهل عبادت، درستکار، پرکار وصاحب تالیفات است […]
  • شیخ صدوق روایت کرده است:از امام هادی علیه السلام نقل شده که فرمود: به پدرم امام جواد علیه السلام گفته شد: چرا مسلمانها، مرگ را خوش ندارند و از آن، […]