• هر یک از امامان علیهم السلام هرگاه که فرصتی به دست میآوردند سخن از حضرت مهدی علیه السلام و قیام آن حضرت به میان میآوردند، این مساله بعد از امام […]
  • احمد بن ابی خالد، غلام امام جواد علیه السلام روایت می کند که: در خدمت آن حضرت بودم که مرا بر انشای وصیت خود شاهد و گواه گرفتند و من […]
  • مامون به امام جواد علاقه داشت و کوشش می کرد و نقشه طرح می کرد که دل امام را به دست آورد و او را به دارالخلافه نزدیک کند. مامون […]