• نیازها با امید خواسته می شود و آنها با قضاء و قدر الهی عطا می گردد، و تندرستی بهترین عطاء الهی است.قوله فی ان العافیه احسن عطاءالحوائج تطلب بالرجاء، و […]
  • «لا یَنْقَطِعُ الْمَزیدُ مِنَ اللّهِ حَتّی یَنْقَطِعَ الشُّکْرُ مِنَ الْعِبادِ.» :افزونی نعمت از جانب خدا بریده نشود تا آن هنگام که شکرگزاری از سوی بندگان بریده شود.برگرفته از کتاب دانستنیهای […]
  • در جلد پانزدهم بحار: باب «شکر» از کتاب عیون الاخبار الرضا (ع) از عبدالعظیم حسنی از حضرت جواد (ع) از پدران گرامیش روایت نمود که فرمود: روزی سلمان ابوذر را […]