• شیخ کشی روایت می کند: احمد بن کلثوم سرخسی گفت: مردی از شیعه به نام ابی زینبه از احکم بن بشار مروزی خبر داد و گفت: او را دیدم که […]
  • سفارش امام جواد (ع) به حفظ احترام پدر بکر بن صالح می گوید: داماد من در نامه‌ای به امام جواد علیه السلام نوشت:« پدر من دشمن اهل بیت علیهم السلام […]
  • شیخ طوسی نقل کرده است:از علی بن مهزیار اهوازی روایت شده که گفت: از امام جواد علیه السلام، راجع به مردی که نسبت به زمینی خواستار اعمال حق شفعه خود […]