• می گویند: چون بعد از شهادت علی بن موسی الرضا علیه السلام مردم، مامون را هدف طعن و ملامت می ساختند او می خواست که به ظاهر خود را از […]
  • سعدبن سعدبن الاحوص بن سعد مالک الاشعری القمی: شخصیت جلیل القدر، مصنف، محدث ارزشمند و فقیهی نام آور بود. ایشان از افتخار مصاحبت سه امام یعنی حضرات ائمه معصومین: موسی […]
  • راوندی گفته است:داود بن محمد نهدی از عمران بن محمد اشعری نقل کرده است که گفت: خدمت امام جواد علیه السلام رسیدم و خواسته های خود را گفتم و عرض […]