• [۷۲۳] ۳ – طبرسی آورده است: از امام جواد علیه السلام روایت شده که فرمود: نوشیدن مرد، از کاسه ی نقره کاری شده، اشکالی ندارد؛ دهانت را بر محل نقره […]
  • [۵۲۰] ۱۰ – و نیز آورده است: از علی بن مهزیار روایت شده که گفت: امام جواد علیه السلام را دیدم که نماز واجب و مستحب را در لباس خز […]
  • در منتخب التواریخ (ص…. چاپ اصفهان) از مشارق الانوار نقل میکند که: بعد از شهادت حضرت رضا (ع) حضرت جواد (ع) داخل مسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله و […]