احادیث و سخنان

احادیث امام جواد قسمت سوم

۲۱ – من اطاع هواه اعطی عدوه مناه
هرکس از هواهای نفسش پیروی کند به دشمنش ، رسیدن به آرزویش را اعطا کرده است .
۲۲ – الثقه بالله ثمن لکل غال و سلم الی کل عال .
اعتماد به خدا بهای هر چیز گرانقیمت و نردبان برای نیل به هر بلندی و رفعت است (۱۶۸) .
۲۳ – موت الانسان بالذنوب اکبر من موته بالاجل و حیاته بالبرکه اکبر من حیاته بالعمر .
مرگ انسان بواسطه گناهان بزرگتر از مرگش به سبب اجل است و زندگی با برکت بزرگتر از زندگی با عمر بیشتر است (۱۶۹) .
۲۴ – العلما غرباءلکثره الجهال بینهم .
دانشمندان غریبان جامعه هستند چون جاهلان در بین آنها زیاد هستند(۱۷۰) .
۲۵ – من حسن خلق الرجل کفه ذاه کفه اذاه و من سخائر بره بمن یجب حقه علیه و من کرمه ایثار علی نفسه و من علامه صداقته لک کثره موافقه و قله مخالفته و من شکره معرفته احسان من احسن الیه و من تواضعه معرفته بقدره و من سلامته قله حفظه لعیوب غیره و عنایته لصلاح عیوبه .
از خوش اخلاقی فرد جلوگیری اوست اذیتش را و از سخاوت اوست نیکیش به کسی که حقش بر او واجب است و از کرم اوست ترجیح دادن آن فرد بر خودش و از نشانه صداقت او بر تو زیادی موافقت اوست با تو و کمی مخالفتش و از نشانه های فروتنی اوست شناخت او به قدر و منزلت خودش و از نشانه های سلامت اوست کم حفظ کردنش عیوب دیگری را و توجهش به اصلاح کردن معایب خودش (۱۷۱) .
۲۶ – ((الصبر علی المصیبه مصیبه للشامت ))
شکیبائی در برابر مصیبت ، مصیبتی است بر شمااست کننده (۱۷۲) .
۲۷ – ((الفقه ثمن لکل غال و سلم الی کل عال ))
دین شناسی قیمت هر چیز گرانبها و نردبان ترقی برای نیل به هر بلندی و رفعت است (۱۷۳) .
۲۸ – ایاک و مصاحبه الشریر فانه کاسیف یحسن منظره و یقبح اثره .
از دوستی و هم صحبتی فرد شرور بپرهیز ، همانا او چون شمشیر است ظاهرش زیبا و تماشایی و اثرش زشت است .
الایام تهتک لک الامر عن الاسرار الکامنه .
گذر ایام برای تو رازهای پوشیده را آشکار می سازد(۱۷۴) .
۲۹ – ما عظمت نعم الله علی احد الا عظمت الیه حوائج الناس فمن الم یحتمل تلک المو ونه عرض تلک النعمه للزوال .
نعمتهای خدا به فردی افزون نمی شود مگر آنکه نیازهای مردم به او زیاد شود . پس کسی که از عهده رفع نیازهای مردم برنیاید آن نعمت در معرض نابودی قرار می گیرد(۱۷۵) .
۳۰ – ستمگر و کمک کننده به او و راضی به ستم هر سه در ظلم شریک هستند(۱۷۶) .
۳۱ – من امل فاجرا کان ادنی عقوبته الحرمان .
کسیکه به فرد فاجر امیدوار باشد کمترین مجازات او نومیدی خواهد بود(۱۷۷) .
((من استحسن قبیحا کان شریکا فیه ))
۳۲ – هر کس کار زشتی را تحسین نماید در آن کار ناپسند شریک (۱۷۸) است .
۳۳ – الناس اشکال و کل یعمل علی شاکلته و الناس اخوان فمن کانت اخوته فی غیر ذات الله تعالی فانها تعود فانها تعود عداوه و ذلک قوله عزوجل : اخلاء بعضهم لبعض عدو الاالمتقین .
مردم چند دسته اند و هر کدام مطابق سرشت خود عمل می کنند و مردم برادران همدیگرند هرکس برای غیر خدا دوستی نماید آن دوستیش به دشمنی می انجامد . و این سخن خدای عزوجل است : دوستان بعضی از آنان دشمن برخی دیگرند مگر افراد با تقوا(۱۷۹) .
۳۴ – ثلاث خصال تجلب بهن المحبه : الانصاف فی المعاشره والمواساه فی الشده والانطواء و الرجوع الی قلب سلیم .
سه ویژگی است که بواسطه آنها محبت جلب می شود : انصاف درهم نشینی و رفت و آمد و یاری رساندن در سختی و گرفتاری و نرم شدن و بازگشت به قلب سلیم (۱۸۰) .
۳۵ – من عرف الحکمه لم یصبر علی الازدیاد منها الجمال فی اللسان و الکمال فی العقل .
کسی که حکمت را شناخت برای زیاد فراگرفتن از آن بی تابی می کند زیبایی در زبان (بیان ) است و کمال در عقل است (۱۸۱) .
۳۶ – علیکم بطلب العلم فان طلبه فریضه والبحث عنه نافله و هو صله بین الاخوان و دلیل علی مرو ت وتحفه فی المجالس و صاحب فی السفر و آنس فی الغربه .
بر شما باد فراگیری دانش پس همانا فراگیری دانش واجب است و بحث از آن مستحب است و آن مایه پیوند و ارتباط بین برادران و راهنمای بر مردانگی و جوانمردی و هدیه ای در مجلسها و دوست در سفر و مونس در تنهایی است (۱۸۲) .
۳۷ – ما یعباء بمن یوم هذاالبیت اذا لم یکن فیه ثلاث خصال : ورع یعجزه عن معاصی الله و حلم یملک به غضبه و حسن الصاحبه لمن صحبه
به کسی که این خانه را قصد نماید اعتنا نمی شود زمانی که در آن سه ویژگی نباشد : پاکدامنی که او را از معصیتهای خدا باز دارد و بردباری که بواسطه آن بر غضبش مالک شود و خوب دوستی کردن با کسی که با او دوستی می کند(۱۸۳) .
۳۸ – مقتل الرجل بین فکیه والراءی مع الاناه و بئس الظهیر الراءس الفطیر .
قتلگاه هر فرد بین دو فک اوست و مشورت با خودخواهان و چه بد کمک و یاوری است راءی خام و نسنجیده (۱۸۴) .
۳۹ – ما انعم الله علی عبد نعمه فلعم انها من الله الا کتب الله علی اسمه شکرها له قبل ان یحمده و لا اذنب العبد ذنبا فعلم ان الله یطلع علیه ان شاء عذبه و ان شاء غفر له قبل ان یستغفر .
خداوند به بنده ای نعمتی نداده که بداند آن نعمت از خداست مگر آنکه به اسم بنده شکر آن نعمت را به خدا می نویسد قبل از آن که آن فرد حمدالهی را به جای آورد و بنده ای گناهی را مرتکب نمی شود که بداند همانا خداوند بر او مطلع است اگر بخواهد عذابش می کند اگر بخواهد بر او می بخشد مگر آنکه قبل از استغفارش او را می آمرزد
(۱۸۵) .
۴۰ – کیف یضیع من الله تعالی کافله و کیف ینجو من الله تعالی طالبه و من انقطع الی غیرالله و کله الله الیه و من عمل علی غیر علم افسد اکثر مما یصلح .
چگونه ضایع و تلف می شود کسی که خداوند تعالی پذیرای تعهد اوست و چگونه نجات می یابد کسی که خدا درپی اوست کسی که از خداوند ناامید شود و به دیگری امیدوار شود ، خداوند او را به همان شخص واگذار می کند . کسی که عملی را بدون علم انجام دهد بیشتر از آنچه اصلاح کند و کار نیک بجای آورده تباه میکند(۱۸۶) .
۴۱ – قال له رجل اوصنی ؟ قال علیه السلام و تقبل ؟ قال : نعم قال : توسد الصبر واعتنق الفقر و ارفض الشهوات و خالف الهوی و اعلم انک لن تخلو من عین الله فانظر کیف تکون .
مردی از آن حضرت درخواست نصیحت کرد ، فرمود ، می پذیری ؟
گفت آری .
فرمود : صبر را بالش خودساز ، فقر را در آغوش گیر لذتها را واگذار ، با هوس مخالفت کن و بدانکه هرگز از مراقبت خداوند بیرون نیستی پس ببین درچه حالی ؟ (۱۸۷) .
برگرفته از کتاب زندگانی امام جواد علیه السلام نوشته آقای حسین ایمانی یامچی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *