احادیث و سخنان

حدیث امام جواد نماز در کرک و پوست خرگوش

[۵۱۰] ۶ – و او گفته است: از علی بن مهزیار روایت شده که گفت: ابراهیم بن عقبه، در نامه ای از خدمت امام جواد علیه السلام نوشت بند شلوار و جورابهایی داریم که از کرک خرگوش، بافته شده است؛ آیا نماز گزاردن در آنها، در حال عادی و بدون ضرورت یا تقیه، جائز است؟ حضرت در جوابش نوشت: نماز در آنها، جائز نیست [۵۱۱] . [ صفحه ۱۷۴] [۵۱۲] ۷ – شیخ طوسی گفته است: از محمد بن ابراهیم روایت شده که گفت: نامه ای خدمت امام جواد علیه السلام نوشتم و از نماز گزاردن در پوست خرگوش سوال کردم؟ حضرت در جوابم نوشت: کراهت دارد. [۵۱۳] .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *