احادیث و سخنان

حدیث امام علی کتمان اخبار غیبی

امیرمومنان علی علیه السلام گاهی مانند کوهی که بر خود بلرزد و جواهرات درون خود را بیرون ریزد بر خود می لرزید و علوم و دانش او از کاسه ی علمش لبریز می شد. اگر کسی بود که می توانست درک کند برای او تشریح می کرد و می فرمود: [ صفحه ۲۴۷] «حفظ کن و به هر کس مگوی» و اگر نمی توانست درک کند می فرمود: «این خبر مربوط به فرزندم قائم علیه السلام است که بعد از این می آید». از این گونه اخبار در کتاب «معانی الاخبار» فراوان نقل شده است. عبایه اسدی می گوید: در خدمت امیرالمومنین علی علیه السلام بودم که از ضعف و خستگی به سنگی تکیه داده می گفت: لابنین بمصر منبرا و لانقضن دمشق حجرا حجرا، و لاخرجن الیهود و النصاری من کل کور العرب و لاسوقن العرب بعصای هذه. [۲۳۰] . این ها اخباری بود که از مصر، عرب و فلسطین می داد. و می فرمود: عرب را بدین عصا به جلو می رانم. گفتم: یا امیرالمومنین! مثل این که می فرمایی پس از مرگ زنده می شوی؟ قال علیه السلام: هیهات یا عبایه! یفعله رجل منی از این کلام معلوم می شود آن شخص نمی توانست رجعت را درک کند. از این رو، حضرتش بدین صورت بیان فرمود. در روایت دیگر اصبغ بن نباته گوید: با امیرالمومنین علیه السلام بیرون رفتم. حضرت در بازار به مردم توصیه می کرد که کم نفروشند، ربا نخورند، اجحاف و تعدی نکنند، غل و غش در معامله ننمایند و حیله و مکر در فروش نشان ندهند. آنگاه با هم به پشت دارالاماره رسیدیم، حضرت پای خود را بر زمین زد و فرمود: اما و الله! انی لانا الذی تحدث الارض اخبارها، ثم قال: او رجل منی. آگاه باشید به خدا قسم من آن کسی هستم که زمین اخبار خود را با [ صفحه ۲۴۸] من گفتگو می کند، سپس فرمود: یا مردی که از من و خاندان من است. [۲۳۱] . و این در حالی بود که منظور حضرت خودش بود چرا که او نبا عظیم بود که از همه ی مجاری آسمان ها و زمین از گذشته و آینده خبر می داد. نظیر این اخبار از امیرالمومنین، امام صادق و سایر ائمه علیهم السلام بسیار رسیده که چون شنونده را قابل درک حقایق نمی دانستند سیر سخن را عوض می کردند و منطق خطابی را به صورت اخبار از دیگران بیان می نمودند.
برگرفته از کتاب زندگانی حضرت امام محمد تقی جوادالائمه نوشته آقای حسین عماد زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *