احادیث و سخنان

سخنان امام جواد در مورد واقفی ها و ناصبی ها

[۴۶۲] ۴۲ – شیخ طوسی گفته است: محمد بن رجاء حناط از امام جواد علیه السلام، روایت کرده که فرمود: واقفی ها، خران شیعه اند، سپس این آیه کریمه را خواند: (ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا) [۴۶۳] «تنها نه فقط همچون چهارپایان اند، بلکه گمراه تراند.» [۴۶۴] . [۴۶۵] ۴۳ – همچنین روایت کرده است: منصور از امام جواد علیه السلام نقل کرده است که: زیدی ها، واقفی ها و ناصبی ها نزد حضرت، در یک مقام و مرتبه قرار داشتند. [۴۶۶] [۴۶۷] ۴۴ – و نیز آورده است: از ابن ابی عمیر از دیگری روایت شده که گفت: از امام جواد علیه السلام در خصوص آیه ی شریفه ی: (وجوه یومئذ خاشعه عامله ناصبه) [۴۶۸] «چهره هایی در آن روز، خاشع و ذلت بارند، آنها که پیوسته عمل کرده و خسته شده اند.» پرسیدم، حضرت فرمود: درباره ی ناصبی ها و زیدیه، نازل شده است و واقفیه هم از نواصب هستند. [۴۶۹] . [ صفحه ۱۶۰]
برگرفته از کتاب فرهنگ جامع سخنان امام جواد (ع) گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم (ع)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *