آثار, احادیث و سخنان

صحیفه امام جواد – دعا برای علی بن مهزیار

اشاره
فی کتاب له علیه السلام : یا علی! احسن الله جزاک، و اسکنک جنته، و منعک من الخزی فی الدنیا و الاخره، و حشرک الله معنا. یا علی! قد بلوتک و خبرتک فی النصیحه و الطاعه و الخدمه، و التوقیر و القیام بما یجب علیک، فلو قلت : انی لم ار مثلک لرجوت ان اکون صادقا، فجزاک الله جنات الفردوس نزلا، فما خفی علی مقامک، و لا خدمتک فی الحر و البرد فی اللیل و النهار. فاسال الله اذا جمع الخلائق للقیامه ان یحبوک برحمه تغتبط بها، انه سمیع الدعاء. و فی کتاب آخر له علیه السلام : اسال الله ان یحفظک من بین یدیک، و من خلفک، و فی کل حالاتک، فابشر فانی ارجو ان یدفع الله عنک. و فی کتاب آخر له علیه السلام الیه ببغداد : قد فهمت ما ذکرت من امر القمیین، خلصهم الله و فرج عنهم، و سررتنی بما ذکرت من ذلک، و لم تزل تفعل. سرک الله بالجنه، و رضی عنک برضائی عنک، و انا ارجو من الله حسن العون و الرافه، و اقول : حسبنا الله و نعم الوکیل. و فی کتاب آخر له علیه السلام : اما ما سالت من الدعاء، فانک بعد لست تدری کیف جعلک الله عندی، و ربما سمیتک باسمک و نسبک لکثره عنایتی بک و محبتی لک، و معرفتی بما انت الیه : فادام الله لک افضل ما رزقک من ذلک، و رضی عنک برضائی عنک، و بلغک افضل نیتک، و انزلک الفردوس الاعلی برحمته، انه سمیع الدعاء، و حفظک الله و تولاک، و دفع الشر عنک برحمته.
دعای آن حضرت برای علی بن مهزیار
در نوشتهی آن حضرت به علی بن مهزیار آمده : ای علی! خداوند پاداشت را نیکو گرداند، و در بهشتش ساکن نماید، و از خواری در دنیا و آخرت تو را محافظت فرماید، و با ما محشورت سازد. ای علی! تو را آزمایش کردم در پند دادنها و فرمانبری و خدمتگذاری و احترام گذاردن، و انجام آنچه بر تو واجب است، و اگر بگویم همانند تو را ندیدهام، امیدوارم که سخن درستی گفته باشم، پس خداوند سکونت در بهشتهای فردوس را به تو پاداش دهد، مقام و منزلت و نیز خدمتگذاریات در سرما و گرما در شب و روز نزد من پنهان نمیباشد. پس از خداوند میخواهم آنگاه که تمامی مردم را در قیامت گرد آورده تو را مشمول رحمتی قرار دهد که همه بدان غبطه خورند، به درستی که او شنوندهی دعاهاست. در نوشتهای دیگر از آن حضرت آمده : از خداوند میخواهم که تو را از پیشاپیش و از پشت سر و در هر حالتی محافظت گرداند تو را بشارت باد، امیدوارم که بلا از تو دفع شود. در نوشتهای دیگر از آن حضرت آمده : آنچه در مورد اهالی قم نوشته بودی را دانستم، خداوند آنان را رها ساخته و گشایش برایشان عطا کند، و از آنچه نوشته بودی مرا خشنود ساختی و همواره چنین میکنی. خداوند تو را به بهشت سرور و شادمان سازد، و به خاطر خشنودی من از تو خداوند از تو خشنود گردد، و امیدوار یاری نیکو و مهربانی خدا هستم و میگویم خدا ما را کافی بوده و او بهترین نگاهبان است. در نوشتهای دیگر از آن حضرت آمده : اما دعائی که از من خواسته بودی من هنوز نمیدانم خداوند تو را نزد من چگونه قرار داده، و به خاطر عنایت و محبت بسیارم به تو، و شناختم به آنچه تو انجام میدهی گاه تو را به نام و نسبت میخوانم. پس خداوند بهتر از آنچه به تو داده را پیاپی به تو عطا کند، و به خاطر خشنودیم از تو خشنود باشد، و تو را به برترین آرزویت برساند، و به رحمتش در فردوس اعلی جای دهد، به درستی که او شنوندهی دعاست، خداوند تو را حفظ کند و سرپرستی نماید، و به رحمتش شر را از تو دفع گرداند.
برگرفته از کتاب صحیفه امام جواد علیه السلام نوشته: جواد قیومی اصفهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *