آثار, احادیث و سخنان

صحیفه امام جواد – دعا در حال قنوت

اشاره
اللهم انت الاول بلا اولیه معدوده، و الاخر بلا اخریه محدوده، انشاتنا لا لعله اقتسارا، و اخترعتنا لا لحاجه اقتدارا، وابتدعتنا بحکمتک اختیارا، و بلوتنا بامرک و نهیک اختبارا، و ایدتنا بالالات، و منحتنا بالادوات، و کلفتنا الطاقه، و جشمتنا الطاعه، فامرت تخییرا، و نهیت تحذیرا، و خولت کثیرا، و سالت یسیرا، فعصی امرک فحلمت، و جهل قدرک فتکرمت. فانت رب العزه و البهاء، و العظمه و الکبریاء، و الاحسان و النعماء، و المن و الالاء، و المنح و العطاء، و الانجاز و الوفاء، و لا تحیط القلوب لک بکنه، و لا تدرک الاوهام لک صفه، و لا یشبهک شیء من خلقک، و لا یمثل بک شیء من صنعتک، تبارکت ان تحس او تمس، او تدرکک الحواس الخمس، و انی یدرک مخلوق خالقه، و تعالیت یا الهی عما یقول الظالمون علوا کبیرا. اللهم ادل لاولیاءک من اعداءک الظالمین الباغین، الناکثین القاسطین المارقین، الذین اضلوا عبادک، و حرفوا کتابک، و بدلوا احکامک، و جحدوا حقک، و جلسوا مجالس اولیائک، جراه منهم علیک، و ظلما منهم لاهل بیت نبیک، علیهم سلامک و صلواتک و رحمتک و برکاتک، فضلوا و اضلوا خلقک، و هتکوا حجاب سترک [۷۵] عن عبادک. و اتخذوا اللهم مالک دولا، و عبادک خولا، و ترکوا اللهم عالم ارضک فی بکماء عمیاء، ظلماء مدلهمه، فاعینهم مفتوحه، و قلوبهم عمیه، و لم تبق لهم اللهم علیک من حجه لقد حذرت اللهم عذابک، و بینت نکالک، و وعدت المطیعین احسانک، و قدمت الیهم بالنذر، فامنت طائفه، فاید [۷۶] اللهم الذین امنوا علی عدوک و عدو اولیاءک، فاصبحوا ظاهرین، و الی الحق داعین، و للامام المنتظر القائم بالقسط تابعین. و جدد اللهم علی اعداءک و اعدائهم نارک و عذابک، الذی لاتدفعه عن القوم الظالمین. اللهم صل علی محمد و ال محمد و قو ضعف المخلصین لک بالمحبه، المشایعین لنا بالموالاه، المتبعین لنا بالتصدیق و العمل، الموازرین لنا بالمواساه فینا، المحیین ذکرنا عند اجتماعهم، و شدد اللهم رکنهم، و سدد لهم اللهم دینهم الذی ارتضیته لهم، و اتمم علیهم نعمتک، و خلصهم و استخلصهم، و سد اللهم فقرهم، و المم اللهم شعث فاقتهم. و اغفر اللهم ذنوبهم و خطایاهم، و لا تزغ قلوبهم بعد اذ هدیتهم، و لا تخلهم ای رب بمعصیتهم، واحفظ لهم ما منحتهم به من الطهاره بولایه اولیاءک، و البرائه من اعداءک، انک سمیع مجیب.
دعای آن حضرت در حال قنوت
خدایا! اولین موجودی بدون آنکه اول بودنت عددی بوده و به شمارش درآید، و نهایت و پایان دهندهای بدون آنکه پایان بخشی تو به حدی درآید، ما را به وجود آوردی نه به خاطر آنکه بر این امر مجبور بودی، و ما را خلق کردی نه به خاطر آنکه به این امر نیازمند بودی، و ما را به حکمتت ایجاد فرمودی در حالیکه آزادی کامل داشتی، و ما را به اوامر و نواهیات آزمودی، و به وسایل ما را تایید کرده، و اموری را به ما بخشیدی، و به اندازهی توانمان از ما خواستی، و فرمانبریات را از ما طلب کردی، امر کردی در حالیکه در انجام آن آزادیم، و نهی فرمودی و از آن برحذر داشتی، و بخشش بسیار نمودی، و مقدار کمی از آن را از ما طلب کردی، امرت نافرمانی شد بردباری نمودی، و قدر و منزلتت ناشناخته ماند بزرگواری نمودی. پس تو پروردگار عزت، شکوه و عظمت و بزرگی، و بخشش و نعمت، و منت و عطاها و عنایتها، و تحقق خواستهها، و وفاء به وعدهها میباشی، قلوب کنه تو را درنیابد، و اوهام وصفی از تو را نشناسد، هیچ مخلوقی از مخلوقاتت همانند تو نباشد، و هیچ موجودی از موجوداتت هم شکل تو قلمداد نمیگردد، برتر از آنی که حس شوی و لمس گردی، یا حواس پنجگانه تو را درک کند، و چگونه میتواند مخلوقی خالقش را دریابد، و خدایا بسیار برتر از آنی که ستمگران در مورد تو میگویند. خدایا! حق دوستانت را از دشمنان ستمگر متجاوز عهدشکن، و ظالم و خارج شوندگان از دینت بگیر، آنانکه بندگانت را گمراه کرده، و کتابت را تحریف نموده، و احکامت را عوض کرده، و حقت را منکر شده، و در جایگاه دوستانت جای گرفتند، بر اثر جسارت بر تو و ستم نمودن بر خاندان پیامبرت – که سلام و درود و رحمت و برکاتت بر آنان باد – پس گمراه شده و بندگانت را گمراه نمودند، و پوشش تو بر بندگانت را دریدند. خدایا! اموالت را دست به دست گردانده، و بندگانت را بندگان خود به شمار آورند، و زمینت را در کوری و کری و تاریکی وحشتناک قرار دادند، چشمانشان گشوده و قلبهایشان کور است، و خدایا حجت و دلیلی بر تو ندارند. خدایا! آنان را به عذابت تهدید کرده، و عقابت را برای آنان تبیین کردی، و فرمانبرداری را وعدهی احسان داده و پیشاپیش برای ایشان بیم دهندگانی فرستاده و گروهی ایمان آورند، پس خدایا ایمان آورندگان را بر دشمنت و دشمن دوستانت یاری فرما تا پیروز گردند، و به سوی حق بخوانند، و پیرو امامی منتظر که به عدالت قیام میکند باشند. خدایا! و بر دشمنانت و دشمنان آنان عذاب و آتش دوزخت را دو چندان گردان، عذابی که آن را از گروه ستمکاران باز نمیداری. خدایا! بر محمد و خاندانش درود فرست، ناتوانی مخلصان درگاهت را با محبت تقویت کن، آنانی که با دوستی پیرو ما بوده، و با صداقت و کردارشان دنبالهرو ما هستند، و با مقدم داشتن ما بر خودشان ما را یاری میکنند، در اجتماعاتشان یادمان را زنده نگاه میدارند، خدایا بنیانشان را محکم گردان، و خدایا دینشان را که برایشان پسندیدی استواردار و نعمتت را بر آنان کامل گردان، آنان را خالص نموده و رهایشان ساز، و از فقر بازشان دار و پراکندگیشان را به وحدت مبدل کن. خدایا! و گناهان و خطاهایشان را بیامرز، و قلوبشان را بعد از اینکه هدایت فرمودی به گمراهی منحرف نگردان، و پروردگارا آنان را با گناهانشان خالی مگذار، آنچه به ایشان از طهارت و پاکی به خاطر ولایت و دوستی دوستانت و بیزاری از دشمنانت دادهای حفظ نما، به درستی که تو شنونده و اجابت کنندهای.
برگرفته از کتاب صحیفه امام جواد علیه السلام نوشته: جواد قیومی اصفهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *