آثار, احادیث و سخنان

صحیفه امام جواد – دعا در شب اول ماه رمضان

اشاره
روی عبدالعظیم بن عبدالله الحسنی عن ابیجعفر محمد بن علی الرضا علیهم السلام، انه صلی صلاه المغرب فی لیله رای فیها هلال شهر رمضان، فلما فرغ من الصلاه و نوی الصیام رفع یدیه فقال : اللهم یا من یملک التدبیر، و هو علی کل شیء قدیر، یا من یعلم خائنه الاعین و ما تخفی الصدور، و یجن الضمیر و هو اللطیف الخبیر. اللهم اجعلنا ممن نوی فعمل، و لا تجعلنا ممن شقی فکسل، و لا ممن هو علی غیر عمل یتکل، اللهم صحح ابداننا من العلل، و اعنا علی ما افترضت علینا من العمل، حتی ینقضی عنا شهرک هذا، و قد ادینا مفروضک فیه علینا. اللهم اعنا علی صیامه، و وفقنا لقیامه، و نشطنا فیه للصلاه، و لا تحجبنا من القراءه، و سهل لنا ایتاء الزکاه، اللهم لا تسلط علینا و صبا، و لا تعبا، و لا سقما و لا عطبا، اللهم ارزقنا الافطار من رزقک الحلال، اللهم سهل لنا ما قسمته من رزقک، و یسر ما قدرته من امرک، و اجعله حلالا طیبا، نقیا من الاثام، خالصا من الاصار و الاجرام. اللهم لا تطعمنا الا طیبا، غیر خبیث و لا حرام، و اجعل رزقک لنا حلالا، لا یشوبه دنس و لا اسقام، یا من علمه بالسر کعلمه بالاعلان، یا متفضلا علی عباده بالاحسان. یا من هو علی کل شیء قدیر، و بکل شیء علیم خبیر، الهمنا ذکرک، و جنبنا عسرک، و انلنا یسرک،و اهدنا الرشاد، و وفقنا للسداد، و اعصمنا من البلایا، و صنا عن الازوار و الخطایا. یا من لا یغفر عظیم الذنوب غیره، و لا یکشف السوء الا هو، یا ارحم الراحمین، و اکرم الاکرمین، صل علی محمد و اهل بیته الطیبین، و اجعل صیامنا مقبولا، و بالبر و التقوی موصولا، و کذلک فاجعل سعینا مشکورا، و قیامنا مبرورا، و قراءتنا مرفوعه، و دعاءنا مسموعا، و اهدنا للحسنی، و جنبنا العسری، و یسرنا للیسری، و اعل لنا الدرجات، و ضاعف لنا الحسنات، و اقبل منا الصوم و الصلاه، و اسمع منا الدعوات، و اغفر لنا الخطیئات، و تجاوز عنا السیئات. و اجعلنا من العاملین الفائزین، و لا تجعلنا من المغضوب علیهم و لا الضالین، حتی ینقضی شهر رمضان عنا، و قد قبلت فیه صیامنا و قیامنا، و زکیت فیه اعمالنا، و غفرت فیه ذنوبنا، و اجزلت فیه من کل خیر نصیبنا، فانک الاله المجیب، و الرب الرقیب، و انت بکل شیء محیط.
دعای آن حضرت در شب اول ماه رمضان
عبدالعظیم بن عبدالله حسنی از آن حضرت روایت کرده که در شبی که هلال ماه رمضان را دید نماز مغرب را خواند، بعد از پایان نماز و نیت روزه؛ دستهایش را بلند کرد و فرمود : خدایا! ای آنکه تدبیر امور به دست اوست، و او بر هر کاری تواناست، ای آنکه به خیانت دیدگان و آنچه سینهها پنهان داشته، و قلبها پوشیده میدارند آگاه است، و او مهربان و داناست. خدایا! ما را از کسانی قرار ده که نیت کردند و عمل نمودند، و از کسانی قرار نده که سنگدل شدند و ملول گردیدند، و از کسانی قرار نده که بر غیر عمل تکیه میکنند، خدایا بدنهایمان را از بیماری سلامتی عطا کن، و بر اعمالی که بر ما واجب ساختهای یاریمان نما، تا این ماهت از ما بگذرد در حالیکه واجباتت را در آن عمل کرده باشیم. خدایا! ما را بر روزهاش یاری و به نمازش موفق گردان، و ما را در آن برای نماز با نشاط بگردان، و از قرائت قرآن پوشیده مدار، و دادن زکات را برای ما آسان گردان، خدایا آنچه از روزیات که نصیبمان ساختهای را برای ما آسان گردان، و آنچه را بر ما تقدیر فرمودهای برایمان آسان نما، و آن را حلال و پاک، و خالی از گناهان، و خالص از خطاها و آلودگیها قرار ده. خدایا جز غذای پاک به ما خوراک نده، غذایی که آلوده و حرام نباشد، روزیات را بر ما حلال گردان که ناپاکی و بیماری در آن نباشد، ای آنکه آگاهیاش به رازها و پنهانیها همانند آنچه آشکار است میباشد، ای آنکه بر بندگانش به احسان و نیکی عنایت میکند. ای آنکه او بر هر کار تواناست، و به هر چیز دانا و آگاهست، یادت را به ما الهام کن، و کارهای سختت را از ما دور دار، و کارهای آسانت را روزیمان فرما، و به راه هدایت راهنمائیمان کن، و به راه درست موفقمان نما، و از بلاها محافظت و از گناهان و خطاها بازدارمان. ای آنکه گناهان بزرگ را کسی جز او نمیآمرزد، و بدی را جز او برطرف نمیسازد، ای مهربانترین مهربانان، و بزرگوارترین بزرگواران، بر محمد و خاندان پاکش درود فرست، و روزهیمان را پذیرفته، و به نیکی و تقوی متصل فرما، و همچنین تلاشمان را ستوده، و نمازمان را نیکو شمرده شده، و قرائت قرآنمان را بالا رونده، دعاهایمان را شنیده شده قرار ده، و ما را به نیکی راهنمائی کن، و از سختی دور و آسانی را برایمان مقرر فرما، و درجاتمان را بالا برده، و نیکیهایمان را دو چندان نما، و روزه و نمازمان را بپذیر، و دعاهایمان را بشنو، و خطاهایمان را بیامرز، و از گناهانمان درگذر. و ما را از عمل کنندگان رستگار قرار ده، و از کسانی که به آنان خشم فرمودی و گمراه شدند قرار نده، تا اینکه ماه رمضان از ما بگذرد در حالیکه روزه و نمازمان را پذیرفته، و اعمالمان را پاک کرده، و گناهانمان را آمرزیده باشی، و در آن از هر خیری بهرهای به ما بده، به درستی که تو معبود اجابت کنندهای و پروردگار مراقب، و تو به هر چیز احاطه داری.
ادعیهی آن حضرت در زیارات
برگرفته از کتاب صحیفه امام جواد علیه السلام نوشته: جواد قیومی اصفهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *