آثار, احادیث و سخنان

صحیفه امام جواد – دعا در قنوت

اشاره
اللهم منائحک متتابعه، و ایادیک متوالیه، و نعمک سابغه، و شکرنا قصیر، و حمدنا یسیر، و انت بالتعطف علی من اعتراف جدیر، اللهم و قد غص اهل الحق بالریق، وارتبک اهل الصدق فی المضیق، و انت اللهم بعبادک و ذوی الرغبه الیک شفیق، و باجابه دعائهم و تعجیل الفرج عنهم حقیق. اللهم فصل علی محمد و ال محمد و بادرنا منک بالعون الذی لا خذلان بعده، و النصر الذی لا باطل یتکاده، و اتح لنا من لدنک متاحا فیاحا، یامن فیه ولیک، و یخیب فیه عدوک، و یقام فیه معالمک، و یظهر فیه اوامرک، و تنکف فیه عوادی عداتک. اللهم بادرنا منک بدار الرحمه، و بادر اعدائک من باسک بدار النقمه، اللهم اعنا و اغثنا، وارفع نقمتک عنا، و احلها بالقوم الظالمین.
دعای آن حضرت در قنوت
خدایا! بخششهایت پیاپی، و عطاهایت مستمر، و نعمتهایت گسترده است، و شکر و سپاسگزاری ما کم و ستایش ما اندک است، و تو به مهربانی بر کسی که به کار خود اعتراف میکند شایستهای، خدایا آب دهان در گلوی مومنان گیر کرده، و راستگویان در تنگنا واقع شدهاند، و خدایا تو به بندگانت و آنانکه به تو روی میکنند مهربانی، و به اجابت دعایشان و تسریع در تحقیق گشایش آنان سزاواری. خدایا! پس بر محمد و خاندانش درود فرست و در تحقق این امور در مورد ما سرعت بخش، کمکی که بعد از آن خواری نباشد، و یاری که باطلی آن را به مشقت نیندازد، و از جانب خود تقدیری گسترده بر ایمان پیش آور که دوستت در آن در امان و دشمنت ناامید گردد، و نشانههایت برپا شده و اوامرت آشکار گردد، و در آن از دست درازی دشمنانت جلوگیری کنی. خدایا! رحمت زودرست را بر ما نازل فرما، و عذاب زودرست را بر دشمنانت فرود آور، خدایا ما را یاری کن، و فریادرسی فرما، و عذابت را از ما برداشته و بر گروه ستمکاران قرار ده.
برگرفته از کتاب صحیفه امام جواد علیه السلام نوشته: جواد قیومی اصفهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *