اخلاق و فضائل

امام جواد مظهر اسماء الهی

مظهر اسماء رب العالمین هست در عالم جواد العارفین هست در حسن و ملاحت بینظیر آسمان وحی را باشد بشیر نور چشمان علی موسی الرضا ای پناه خلق و جملهی ماسوی کشتی دریای جود و رحمتی نوح فیض و ناخدای قدرتی [ صفحه ۱۶۳] تاج بخش تاجداران، تاجدار حجت بر حق، شه گردون مدار چون زمام هر دلی در دست تست هستی عالم، همه از هست تست خوان احسان تو بیپایان بود مهر رویت، دارو و درمان بود پرچم دین از تو جاویدان شده از طفیلت، خلقت انسان شده هر کسی شهد لقایت نوش کرد حلقهی امر ترا در گوش کرد غنچهی طوبای نخل فاطمه زینت عرش برین را قائمه خاطرش بهر پدر افسرده بود قلبش از جور و جفا پژمرده بود چون حمایت کرده از دین خدا دین حق، جاوید ماند تا جزا لیک امالفضل مکار دغا کرد زهری را مهیا در خفا زهررا در کام آن مولا بریخت رشتهی صبر و شکیب از هم گسیخت در جوانی بوستانش شد خزان اوفتاد از پای، آن سرو روان بس که آن ملعونه ظالم بود و پست باب حجره از جفا بر شاه بست عاقبت با لعل عطشان جان بداد جان، به راه دین جد خود نهاد کلک ماتم، سرشکسته از غمش یادم آمد از حسین و ماتمش در کنار آب، تشنه لب شهید جای اشک، از چشم زینب خون چکید شد جواد، ار دفن با غسل و کفن بود بیغسل و کفن، فخر زمن قلب عالم شد از این ماتم کباب از تن عریان و ظل آفتاب چون بهای قطرهی خونش خداست خون بگرید ماسوی بهرش، سزاست
حیات جاودانی
الهی، سینهام مجروح و غمگین شد از زهر جفای دشمن دین برای خاطر دنیای فانی رسیدم بر حیات جاودانی همین ملعونهی شوم ستمکار مرا مسموم کرده در شب تار دل فرزند زهرا را شکسته به روی سینه، تیر غم نشسته دلم غمگین و در سوز و گداز است مرا با کبریا راز و نیاز است به هنگام شباب و کامرانی خزان شد گلشنم فصل جوانی غزالانم به محنت مبتلا شد جهان در ماتمم ماتم سرا شد به روی من در کاشانه بستند دل پیغمبر و حیدر شکستند دل افروخته با لعل عطشان کشیدم بس نوا و شور و افغان نیامد کس پی دلجوئی من به دست آرد دل مهجوری من [ صفحه ۱۶۵] چو جد اطهرش با تشنه کامی شده قربان محبوب گرامی کفن بر جسم پاکش، بوریا شد سرش، زینت ده آن نیزهها شد گل نازش شده پرپر زخنجر تنش عریان شده با جسم بیسر زآه سوزناک قطره، امشب به پا شد زمزمه در چرخ و کوکب
برگرفته از کتاب نگاهی گذرا بر زندگانی امام جواد (ع) نوشته آقای عبدالرزاق مقرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *