اخلاق و فضائل

شرح فضائل حضرت جواد الائمه

در پانزدهم یا نوزدهم شهر رمضان المبارک سال یک صد و نود و پنج هجری در مدینه طیبه متولد شد، مادر آن حضرت به روایت شیخ مفید از اهل نوبه بوده و سبیکه نام داشت و بعضی او را سکینه مریسیه ضبط کردهاند بالجمله آن حضرت در عهد معتصم عباسی در بیست و هشتم محرم دویست و بیست هجری وارد بغداد شدند و در شهر ذیالقعده ششم یا سلخ آن در همان سال دنیای فانی را وداع نمودند، بعضی گویند که آن حضرت به وسیله زهر به درجه شهادت رسیدند. شیخ مفید انکار این معنی نموده گوید: و لم یثبت بذلک خبر فاشهد به بالجمله. جسد اطهر آن حضرت را در مقابر قریش، در جوار حضرت ابیالحسین موسی بن جعفر دفن نمودند و از عمر شریف آن بزرگوار بیست و پنج سال بیشتر نگذشته بود. قال الشیخ محیالدین و علی باب الله المفتوح و کتاب المشروح ماهیه الماهیات مطلق المقیدات. سرالسریات الموجود و ظل الله الممدود المنطبع فی برات العرفان المنقطع من نیله حبل الوجدان غواص بحر القدم مهبط الفضل و الکرام حامل سرالرسول مهندس الارواح و العقول ادیب معلمه الاسماء و الشئون قهرمان الکاف و النون غایه الظهور و الایجاد [ صفحه ۷۵] محمد بن علی الجواد علیه الصلاه والسلام. حاصل ترجمه: تحیات زاکیات و صلوات متوالیات بر باب فیوضات الهی و دفتر علوم نامتناهی ماهیه ماهیات و اصل اصول حقیقت مطلقه مقیدات به قیود ابواب و فصول سر نخفیات موجود و ظل الهی ممدود متجلی در مزایای عرفان که منقطع است از ادراک حقیقتش وسائل عقل و وجدان غواص دریای قدم مهبط فضل و کرم حامل اسرار حضرت رسول مهندس عوالم ارواح و عقول ادیب کامل مکتب اسماء الهی و اوصاف شئون حکمران فرمان ایجاد به لفظ کاف و نون غایته ظهور وجود و علت غائیه از ایجاد موجود محمد بن علی الجواد علیه الصلوه والسلام – الشرح مهیه المهیات هر امر متعلقی را از آن جهت که در جواب ماهو گفته شود هیئت گویند و آن امر متعلق را به واسطهی ثبوت در خارج حقیقت نامند و به جهت تشخیص و امتیازی که برای آن حاصل شود هویه گویند و به ملاحظهی حمل لوازم بر آن امر ذات گویند و از جهت اینکه آن امر از لفظی استنباط شود مدلول نامند و به ملاحظه اینکه آن امر محل حوادث است لفظ جوهر بر آن اطلاق نمایند بالجمله تمامی این الفاظ مانند مهیه المهیات و مطلق المقید است و سر السریات و نظائر آن آثارند بر اینکه حقیقت ولایت که عبارت از ظل ممدود و فیض مقدسی است ساری است در تمامی موجودات که اصل تمامی ماهیات و مطلق جمیع مقیدات آن وجود منبسط است که در هر فردی از افراد موجود است به تعین مخصوصی متعین گشته ادیب معلمه الاسماء و الشئون مسئله به معنی مدرس و مکتب است [۱۷] . [ صفحه ۷۶]
برگزیده از کتاب زندگانی حضرت امام جواد (ع) و جلوههای ولایت نوشته آقای مرتضی مدرسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *