اصحاب و شاگردان

اصحاب حضرت امام جواد – حسین بن بشار مداینی

در نقدالرجال مینویسد: حسین بن بشار مداینی زیاد از جمله ثقات صحیح الحدیث امام کاظم و حضرت رضا و امام جواد
علیهمالسلام است، شیخ کشی حدیثی را روایت کرد، که دلالت میکند رجوع او را وقف (که ابتدا مذهب واقفیه داشته) و در طریق
او است ابوسعید الآدمی که او سهل بن زیاد است و او را ضعیف شمردهاند، علامه هم در خلاصه از او نام برده یعقوب بن اسحق
السکیت ابویوسف در نقدالرجال مینویسد: او در خدمت حضرت ابیجعفر ثانی (ع) و حضرت ابیالحسن الهادی مرتبه تقدم بر
دیگران داشت و آن دو بزرگوار او را اختصاص به خود میدادند و او را از حضرت ابیجعفر (ع) روایات و مسائلی است و متوکل
عباسی او را به قتل رسانیده و علت قتل او را تشیع وی شمرده و امر او مشهور است. و نیز سبب قتل او را نوشتهاند که او معلم المعتز
و الموید پسران متوکل بوده و روزی او نزد متوکل حضور داشته متوکل از وی پرسید، یعقوب این دو پسران مرا بیشتر دوست داری
یا حسن و حسین را، یعقوب در جواب گفت: و الله که قنبر غلام علی ابیطالب (ع) بهتر از ایشان و از پدر ایشان است. متوکل گفت
زبان او را از قفای او بیرون بکشید و چنین کردند [ صفحه ۲۳۲ ] که او امر نمود و یعقوب بن اسحق به این موضع فجیع به درجه
رفیعه شهادت رسید (رضوان الله علیه) یعقوب بن اسحق در علم عربیت و لغت وجیه عموم بوده و از روات ثقه و مورد تصدیق است
که طعن و قدحی درباره او نیامده و از او است کتاب اصلاح المنطق نجاشی در فهرست خود مینویسد که تغلب از او روایت کرده
در اینجا به ذکر اسامی روایات حضرت امام جواد و ترجم احوال ایشان اکتفا مینماید.
برگرفته از کتاب سرور الفؤاد یا، زندگانی حضرت امام جواد محمد بن علی التقی علیه السلام نوشته: ابوالقاسم سحاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *