از دیدگاه اندیشمندان و بزرگان, امامت و رهبری، حاکمان زمان

خبر حسین بن موسی بن جعفر

فاضل معاصر سید عبدالرزاق المقرم موسوی در کتاب وفات امام الجواد [ ۴۷ ] خود این خبر را از حسین بن موسی بن جعفر
علیه السلام روایت کرده که گوید من در مدینه خدمت ابیجعفر بودم و علی بن جعفر [ ۴۸ ] هم در خدمتش حضور داشت با یک
نفر اعرابی از اهل مدینه، اعرابی از ابیجعفر [ صفحه ۳۸ ] سؤال کرد، علی بن جعفر گفت، هذا وصی رسول الله اعرابی گفت سبحان
الله رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دویست سال پیش از این وفات یافته و عمر او چنین و چنان بود و این جوان نورسی است
چگونه وصی و جانشین او میشود، علی بن جعفر گفت این وصی و جانشین علی بن موسی است و او وصی موسی بن جعفر
علیه السلام بود و موسی وصی جعفر بن محمد و جعفر وصی و جانشین محمد بن علی و محمد وصی علی بن الحسین و علی وصی
حسین و حسین وصی حسن و حسن وصی و جانشین امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب و علی وصی رسول الله صلوات الله علیهم اجمعین
بود. آنگاه فصاد برخاست که او را فصد کند علی بن جعفر از جا بلند شده عرض کرد ای سید من، ابتدا مرا فصد کند تا اینکه
حدت نیشتر پیش از تو به من برسد فرمود چنین کند پس از آن روز او را فصد کرده آنگاه که ابوجعفر خواست حرکت کند علی
بن جعفر برخاسته، کفش آن حضرت را جلو قدم شریفش جفت کرد، مرحوم علامه سید محسن امین جبل عاملی در کتاب اعیان
الشیعه خودش از عبدالله بن ایوب حزینی این ابیات را خطاب به آن جناب نقل نموده یا بن الذبیح و یابن اعرق الثری طابت ارومته و
طاب عروقا یا بن الوصی وصی الفضل مرسل اعنی النبی الصادق المصدوقا یا ایها االجبل المتین متی اعذ یوما بعفوته اجده وثیقا انا
عائذ بک فی القیامۀ لائذ ابغی لدیک من النجاه طریقا لا یسبقنی فی شفاعتکم غدا احد فلست بحبکم مسبوقا یابن الثمانیۀ الائمۀ
غربوا و ابا الثلاثۀ شرقوا تشریقا [ صفحه ۳۹ ] ان المثارق و المغارب انتم جاء الکتاب بذلکم تصدیقا ترجمه ابیات ای پسر ذبیح
(اسماعیل یا حسین شهید) و ای پسر پاک طینت که اصل و ریشه پاک و پاکیزه داری ای پسر وصی و جانشین وصی بهترین فرستاده
شدگان مرسل یعنی پیغمبر صادق و نبی مصدق صلی الله علیه و آله و سلم ای کسی که رشته محکم و حبل متینی هستی که هر روز
من به او بیاویزم آنرا استوار و محکم خواهی یافت من در روز رستخیز به تو پناهنده و رو آورندهام و نزد حضرتت از رستگاری و
نجات برای خود گواهیای را طلب میکنم – هیچ کس فردای محشر در شفاعت شما مرا پیشی و سبقت نخواهد گرفت و کسی در
محبت من به شما از من پیشی نمیگیرد، ای پسر هشت امامی که در فلک امامت غروب نمودند و پدر سه امامی که در آسمان
ولایت و امامت طلوع کردند بدرستی که مشرقها و مغربهائی که در کتاب خدا ذکر آنها شده شمائید و من به این تصدیق دارم و
کتاب الهی و قرآن مصدق آن است
برگرفته از کتاب سرور الفؤاد یا، زندگانی حضرت امام جواد محمد بن علی التقی علیه السلام نوشته: ابوالقاسم سحاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *