امامت و رهبری، حاکمان زمان

زشت جلوه دادن امام جواد نزد پیروانش زمان مامون

بار دیگر میبینیم خلیفه به این فکر میافتد که ابوجعفر (علیهالسلام) را برای شیعیان و پیروانش به صورتی زشت – مست نامتعادل و آلوده به عطر مخصوص زنان – نمودار کند. ولی چون به او گفته شد که: «شیعیان میگویند در هر زمانی باید حجتی الهی باشد… و هر گاه حکومت متعرض کسی که چنین مقامی نزد آنان دارد بشود، تا از شان و منزلت او بکاهد، این خود برای آنان بهترین دلیل میشود برای اینکه او حجت خدا است» گفت: «امروز دربارهی اینان چاره و حیلهای وجود ندارد، ابوجعفر را میازارید». [۱۱۳] . و ابنسنان میگوید: خدمت ابیالحسن (امام هادی علیهالسلام) رسیدم، فرمود: ای محمد، آیا برای آل فرج اتفاقی رخ داده است؟ گفتم: عمر مرد. گفت: الحمدلله. و من شمردم، بیست و چهار بار این جمله را تکرار کرد و سپس فرمود: مگر نمیدانی او به پدرم محمد بن علی چه گفته بود؟ گفتم: نه. فرمود: دربارهی موضوعی پدرم با او گفتگو میکرد، او به پدرم گفت به گمانم مست هستی. پدرم گفت: خداوندا اگر تو میدانی که من امروز را برای رضای تو [ صفحه ۱۱۵] روزه داشتهام، مزهی غارت شدن و خواری اسارت را به او بچشان. به خدا سوگند که بعد از گذشت چند روز اموال و دارائیش غارت شد و به اسارت برده شد و هماکنون مرده است. [۱۱۴] .
برگرفته از کتاب نگاهی به زندگانی سیاسی امام جواد (ع)نوشته آقای علامه سید جعفر مرتضی عاملی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *