از دیدگاه شعرا, مولودی، مدایح و مراثی

اشعار شهادت امام محمد تقی ، حضرت جواد الائمه (ع) – من ان زینـت ده عـرش برینـم

من ان زینـت ده عـرش برینـم
که جا داده خـدا انـدر زمینـم

امـام مقـتـدای کائنـاتـم
بـه امـر ذات رب العالـمـینـم

کتاب الله ناطـق ، معـدن علـم
وصی مصطفـی ، حبـل المتـیـنـم

جهان باشد چو انگشتـر به دستـم
که بر انگشتـری نقـش نگـینـم

زمین و اسمان باشـد مطیعـم
که حاکم ؛ هم بر ان و هـم بر اینـم

من ان ظـل خداونـد جهانـم
گهی در عـرش گه عـرش افرینـم

برای حفظ دین و حفـظ قـران
بود جبـار و دشمـن در کمینـم

از این ملعونه شـوم ستمـگـر
ز مکر و حیلـه اش با غـم قرینـم

گواهم عاقبـت از زهـر کینـه
کنـد مسـمـوم ، اخر این لعینـم

به راه دین بایـد دهـم جـان
شـود محفـوظ ، قـران مبینـم

رضایم بر رضـای حـق تعالـی
که من، در امر حق، صبـر افرینـم

گواهـم از دل دریـا و قطـره
که دست حـق بـود در استینـم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *