از دیدگاه شعرا, مولودی، مدایح و مراثی

اشعار شهادت امام محمد تقی ، حضرت جواد الائمه (ع) – بحر جود و احسان در جهان جواد اسـت

بحر جود و احسان در جهان جواد اسـت
صاحـب لـوا و حکم عدل و داد اسـت

کز حریم جاءالحـق
هسـت والی منطق

یا کریـم یـا رب
جان به جسم عالم

نوح کشتـی جـان
مظهر جلال اسـت

دستگیـر امکـان
سدره قوانین اسـت

او مروج دین است
یا کریـم یـا رب

شد شهید از کیـن از جفا و نیرنـگ
پیشـوای اییـن شد زغصه دلتنـگ

در مصائب ان شـاه
یا کریم و یـا رب

کام خشک وعطشان
همچـو جد اطهر

دل شکسته، محزون
زاده پیـمـبـر

انکه قلب او خستـه
در به روی اوبستـه

یا کریـم یـا رب
چون حسین جسمش بوده وا مصیبـت

با اشاره گویـم تا صـف قیامـت
ماسوا عزادارنـد

خون زدیده می بارند
یا کریـم یـا رب

بوستان عمـرش
فصل گل خزان شـد

بلبل روانـش
از نظر نهان شـد

او چراغ محفل بـود
نور کعبه دل بـود

یا کریـم یـا رب
هر کجـا ببینـم ذکر یا جواد اسـت

بر دل عـزیـزان داغ غم نهاده اسـت
ذکر یا حسین گویـم

تا جواد را جـویـم
یا کریـم یـا رب

چون عزیز زهـرا بی کفن نبـودی
پیکرش مشـوش در محن نبـودی

انکه اجان امکان بود
تا سه روز عریان بود

یا کریـم یـا رب
از مصیبـت او

بحر دیده در جـوش
قطره زین مصـائب

رفته از سرم هـوش
تا به حشر گریانـم

مضطرب ، پریشـانم
یا کریم یـا رب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *