از دیدگاه شعرا

شعر در مدح امام جواد – پادشاه کشور ایجاد ابوجعفر جواد

پادشاه کشور ایجاد ابوجعفر جواد
باز طبعم را هوای بادهی گلگون بود در سرم شور و نوا و نغمهی موزون بود نوبهار است و کنار یار، ساقی نی بیار طالع می با مبارک طلعتی میمون بود باده گلرنگ و نگاری شوخ و شنگ و وقت تنگ هر که را این سود و این سودا نشد مغبون بود صحبت حوری سرشتی، باغ و گشتی چون بهشت هرکه این عشرت بهشتی بخت او وارون بود جز لب جوی و کنار یار دلجوئی مجو جز حدیث می مگو کافسانه و افسون بود ساقیا ده ساغری، بر گردنم نه منتی از خمی کش یا حباب او خم گردون بود از خم وحدت که لبریز محبت بود و عشق از خمی کاندر هوایش در خم افلاطون بود از خم مینای عشق حسن لیلای ازل کز صبویش عقل تا شام ابد مجنون بود بادهی گلگون اگر خواهی برون از چند و چون از خم عشق ولی حضرت بیچون بود پادشاه کشور ایجاد ابوجعفر جواد آنکه در عین حدوثش با قدم مقرون بود مصحف آیات و عنوان حروف عالیات غایه الغایات کاوصافش ز حد بیرون بود مظهر غیب مصون و مظهر ما فی البطون سر ذاتش سر اسم اعظم مخزون بود گنج هستی را طلسم و با جهان چون جان و جسم مخزن در ثمین و لولو مکنون بود فالق صبح ازل مصباح نور لم یزل کز تجلیهای او اشراق گوناگون بود طور سینای تجلی، مطلع نور جلی کز فروغش پور عمران واله و مفتون بود شد خلیل از شعلهی روی مهش آتش به جان فلک عمر نوح از سودای او مشحون بود گر ذبیح اندر رهش صد بار قربانی شود در منای عشق او از جان و دل ممنون بود چشم یعقوب از فراق روی او بینور شد یوسف اندر سجن شوق کوی او مسجون بود در کمند رنج او رنجور ایوب صبور طعمهی کام نهنگ عشق او ذوالنون بود بر سر راهش نخستین راهب راغب مسیح آخرین پروانهی شمع رخش شمعون بود قرنها بگذشت ذوالقرنین با حرمان قرین خضر از شوق لبش سرگشتهی هامون بود غرهی وجه محمد، قره العین علی زهرهی زهرا و در درج آن خاتون بود فرع میمون امام ثامن ضامن رضا اصل مامون تمام واجب و مسنون بود عرش اعلی در برش مانند کرسی بر درش امر عالی مصدرش ما بین کاف و نون بود لعلش اندر روح افزائی به از عین الحیات سروش از طوبی برعنائی بسی افزون بود گرد روی ماه او مهر فلک گردش کند پیش گرد راه او خرگاه گردون دون بود گاهی از غیرت گهی از خسرت آن ماهرو قرص خور چون شمع سوزان و چو طشت خون بود «کمپانی»
برگرفته از کتاب صحیفه امام جواد علیه السلام نوشته: جواد قیومی اصفهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *