زیارت نامه و ادعیه

دعای امام جواد در طلب خیر

اللهم ان خیرتک فیما استخرتک فیه تنیل الرغائب و تجزل المواهب و تغنم المطالب و تطیب المکاسب و تهدی الی اجمل المذاهب و تسوق الی احمد العواقب و تقی مخوف التوائب.
اللهم انی استخیرک فیما عزم رایی علیه و قادئی عقلی الیه، فسهل اللهم فیه ما توعر و یسر منه ما تعسر و اکفنی فیه المهم و ادفع به عنی کل ملم و اجعل یا رب عواقبه غنما و مخوفه سلما و بعده قربا و جدبه خصبا، و ارسل اللهم اجابتی و انهج طلبتی و اقض حاجتی و اقطع عنی عوائقها و امنع عنی بوائقها.
بار خدایا درباره ی آنچه من از تو خواستار خیر و خوشی در آن هستم خیر بخشی تست که به امیال و خواسته ها نائل می سازد و بخششها را زیاد می کند و (خواهنده را) به مقاصدش می رساند و هر گونه کسب و کار را پاکیزه می نماید و به نیکوترین راهها هدایت کرده و به سوی عواقب ستوده سوق می دهد و از حوادث خوفناک نگه می دارد، بار خدایا در آنچه رای من قصد انجام آن را داشته و عقلم مرا به سوی آن می کشد از تو طلب خیر می کنم، بار الها دشوارهائی را که در این راه است سهل گردان و سختی های آن را آسان فرما و مهمات مرا کفایت کن و تلخی و ناگواری را از من دور گردان، پروردگار عواقب آن را رستگاری و خوفش را سلامت و دوریش را نزدیک و قحطی آن را فراوانی قرار بده، خدایا اجابت دعایم را بفرست و خواسته ام را عطاء کن و حاجتم را برآور و موانع آن را از من دور کن و شرورش را از من باز دار.
– و اعطنی اللهم لواء الظفر و الخیره فیما استخرتک و وفور المغنم فیما دعوتک و عوائد الافضال فیما رجوتک، و اقرنه اللهم بالنجاح و خصه بالصلاح و ارنی اسباب الخیره فیه واضحه و اعلام غنمها لائحه و اشدد خناق تعسیرها و انعش صریخ تکسیرها، و بین اللهم ملتبسها و اطلق محتبسها و مکن اسها حتی تکون خیره مقبله بالغنم مزیله للغرم عاجله للنفع باقیه الصنع انک علی بالمزید مبتدی بالجود.
بار خدایا در مورد آنچه از تو طلب خیر نمودم پرچم پیروزی و نیکی را به من عطاء فرما و درباره ی آنچه تو را خواندم از غنیمت فراوان برخوردار کن، و زیاده بر آنچه از فضل تو امیدوارم به من ارزانی دار، بار الها عاقبت کارم را قرین رستگاری کن و به صلاح و شایستگی مخصوص گردان و اسباب خیر را در این مورد بر من واضح و روشن و علائم بهره مندی را لائح و آشکار فرما، و دشواریهای آن را بر طرف نما، و نارسائیها و شکستهای آن را جبران کن، و مواضع ابهام و اشتباه آن را خدایا روشن گردان، و موانع را از سر راه آن بردار، و پایه و اساسش را محکم کن تا ثمره ی ممتازی ببار آید که با غنیمت توام و زائل کننده ی رنج و مشقت باشد، و زودتر نفع رساند و آثار خیرش باقی بماند زیرا تو توانا هستی که زیاد احسان کنی و به جود و بخشش ابتداء کننده ای.
—————————————————————————————————————————————–
پی نوشت:
[۱] مهج الدعوات صفحه ی ۲۶۵-۲۵۹٫
منبع: حضرت جواد الائمه؛ فضل الله کمپانی ؛ مفید ۱۳۶۲ش.
برگرفته از کتاب دانشنامه امام جواد علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *