زیارت نامه و ادعیه

دعای مام جواد و درخواست رفتن به حج

خدایا! حجی که بر هر که قدرت رفتن به آن را داشته باشد واجب گردانیده ای را روزی ام، نما، و در این سفر هدایتگر من بوده و راهنما به سوی آن باش، و دوری راه را برایم نزدیک گردان، و مرا بر انجام اعمال یاری فرما، و با احرامم بدنم را بر آتش حرام نما، و برای این سفر در توشه و نیرو و قدرتم افزایش عنایت کن، و پروردگارا ایستادن در پیشگاهت و آمدن به سوی خودت را روزی ام نما، و مرا به موفقیت پیروز نما، و سودهای ارزشمند به من هدیه کن.
پروردگارا! و از موقف حج مرا به سوی مشعر و مزدلفه حرکت ده، و آن را سبب نزدیکی به رحمتت و راهی به بهشت قرار ده، و مرا در موقف مشعر و عرفات مستقر دار، و مرا شایسته ی انجام اعمال و ذبح قربانی ارزشمند قرار ده، با خونی ریزان، و رگهای بریده شده، و ریختن خونهای آن، و قربانیهای سر بریده، و بریدن رگهایشان بنابر آنچه فرمان داده ای، و دادن قربانیهای بیشتر همانگونه که توصیف کرده ای.
خدایا! مرا برای نماز عید حاضر گردان، در حالیکه امید به وعده هایت داشته، و از تهدیداتت نگرانم، موهای سرم را تراشیده و تقصیر کرده باشم، و در فرمانبرداری ات تلاشم بسیارم را کرده باشم، و رمی جمرات را با چند بار انداختن هفت عدد سنگ انجام داده باشم.
خدایا! و مرا در خانه و حرمت وارد کن، و به محل امن و کعبه ات و جایگاه نیازمندان و خواستارانت، و میهمانان و حاجتمندانت داخل گردان، و خدایا در مقابل کوچ کردن و آمدنم بهره های فراوانی را به من عطا کن، و اعمال حجم و پایان زاری ام را با پذیرش از جانب تو و مهربانی ات بر من پایان بخش، ای آمرزنده ای بخشنده، ای مهربانترین مهربانان.
دعاوه فی المناجاه بطلب الحج
اللهم ارزقنی الحج الذی افترضته [۱] علی من استطاع الیه سبیلا، واجعل لی فیه هادیا و الیه دلیلا، و قرب لی بعد المسالک، و اعنی علی تادیه المناسک، و حرم باحرامی علی النار جسدی، و زد للسفر فی زادی و قوتی و جلدی، وارزقنی رب الوقوف بین یدیک و الافاضه الیک، واظفرنی بالنجح، واحبنی بوافر الربح.
و اصدرنی رب من موقف الحج الاکبر الی مزدلفه المشعر، واجعلها زلفه الی رحمتک، و طریقا الی جنتک، و قفنی موقف المشعر الحرام و مقام وقوف [۲] الاحرام، و اهلنی لتادیه المناسک و نحر الهدی التوامک، بدم یثج، و اوداج یمج، و اراقه الدماء المسفوحه، و الهدایا المذبوحه، و فری اوداجها علی ما امرت، و التنفل بها کما رسمت [۳] .
و احضرنی اللهم صلاه العید راجیا للوعد، خائفا من الوعید، حالقا شعر راسی و مقصرا، و مجتهدا فی طاعتک مشمرا، رامیا للجمار بسبع بعد سبع من الاحجار.
و ادخلنی اللهم عرصه بیتک و عقوتک، و اولجنی محل امنک و کعبتک، و مساکینک [۴] و سوالک، و وفدک و محاویجک، و جد علی اللهم بوافر الاجر من الانکفاء و النفر، واختم لی مناسک حجی وانقضاء عجی، بقبول منک لی و رافه منک بی، یا غفور یا رحیم، یا ارحم الراحمین.
—————————————————————————————————————————————–
پی نوشت ها:
[۱] فرضته (خ ل).
[۲] وفود (خ ل).
[۳] وسمت (خ ل).
[۴] مشاکیک (خ ل).
منبع: صحیفه امام جواد(ع)؛ جواد قیومی اصفهانی ؛ دفتر انتشارات اسلامی چاپ اول ۱۳۸۱٫
برگرفته از کتاب دانشنامه امام جواد علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *