نقش تربیتی و ارشادی

سئوال از حضرت جواد الائمه در کراهت از مرگ

صدق رضوان علیه السلام در کتاب اعتقادات خود مینویسد: از حضرت محمد بن علی بن موسی الرضا پرسیدند چه میشود که
مسلمانان از موت و مردن کراهت دارند فرمود برای اینکه چگونگی مرگ را نمیدانند از این جهت از آن کراهت دارند و اگر به
مرگ معرفت داشتند و آن را میشناختند و حقا از اولیای خدا بودند مرگ را دوست داشتند و باید مردم بدانند که آخرت برای
ایشان بهتر از دنیا است پس از آن فرمود، یا عبدالله! چرا کودک و دیوانه از خوردن دوا امتناع دارند در صورتیکه بدن ایشان را
پاک و سالم میکند و درد را از آنها دور مینماید، راوی عرض کرد برای اینکه فایدهی دوا را نمیفهمند امام علیه السلام فرمود،
قسم به آن خدائی که محمد را به حق پیامبری داده و او را به رسالت فرستاده هرکس که خود را مهیای مردن کرد به آن طور که
سزاوار استعداد مرگ است مرگ برای او سودمندتر از این دوا برای کسی است که معالج خود میباشد و اما اگر مردم میشناختند
و آشنا بودند به آنچه مرگ برای ایشان پیش میآورد و از نعمتها به ایشان میرساند به یقین که درخواست مرگ مینمودند و آن
[ را دوست داشتند شدیدتر از آن چیزی که عامل قطعی دوا از برای آفات و جلب سلامتی و صحت خواستار آن است. [ صفحه ۱۶۶
برگرفته از کتاب سرور الفؤاد یا، زندگانی حضرت امام جواد محمد بن علی التقی علیه السلام نوشته: ابوالقاسم سحاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *