گسترش و ترویج علوم

امام جواد و اصلاحات دینی

امام جواد و اصلاحات دینی
در برهه ای از زمان حیات امام جواد علیه السلام، برخی از فرقه های منحرف، صحنه گردان میدان های فکری و فرهنگی گردیده و به گمراه کردن مردم می پرداختند. از یک سو، غالیان با جعل احادیث نادرست، مقام شبه خدایی برای امامان شیعه قائل می شدند، و از سویی دیگر، گروهی به عنوان مجسّمه، خداوند را در حدّ یک موجود جسمانی و محدود، تنزّل می دادند.
امام علیه السلام با هر دو گروه اهل افراط و تفریط به مبارزه برخاست. بر اساس سخن -کشّی- در کتاب رجال، امام جواد علیه السلام سران گروه غالیان، مانند ابوالخطاب، ابوالغمر، ابوالمهری و ابن ابی الزرقا را مورد لعن و نفرین قرار داد و از شیعیان خواست تا با آنان به شدّت برخورد کنند.
همچنین، بر مبنای سخن شیخ صدوق در کتاب -التوحید-، آن حضرت به شیعیان دستور داد تا گروه مجسّمه را تحریم کنند. بر اساس این فرمان، اقتدا کردن به آن گروه و پرداخت زکات به سران آنان، ممنوع گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *