معجزات و کرامات

جواب سئوال علی بن مهزیار از جانب امام جواد

المقرم در وفات امام [ ۱۴۱ ] الجواد از رجال کشی و نسخه خطی کتاب الاختصاص شیخ مفید علیه السلام مقاله نقل نموده که علی بن
مهزیار به حضرت امام جواد علیه السلام نوشت که خیران خادم هشت درهم برای او از طرسوس هدیه فرستاده و آن مبلغ از ایشان
بوده (گویا از خارجیها بوده) آیا امر میفرمائید به قبول آن، امام در جواب او نوشت وقتی که به تو هدیهای از درهم یا غیر آن
رسید قبول کن زیرا که رسول خدا صلی الله علیه و اله هدیه ی یهودی یا نصرانی را رد نمیکرد و نیز در جواب علی بن مهزیار و [
صفحه ۱۴۷ ] عریضهای که در آن چند چیز سئوال نموده بود مرقوم فرمود من آنچه را که یادآوری کرده بودی فهمیدم و باعث
زیادی خوشنودی و سرور من گردید خداوند تو را شاد و مسرور سازد و من از خدای کافی و دافع امیدوارم که از مکر هر مکار و
کید هر کائدی مرا کفایت دهد انشاالله و از خداوند درخواست میکنم که تو را از برابر و پشت سر و در تمام حالاتت حفظ کند و
مژده باد ترا که من امیدوارم خداوند از تو رفع شر فرماید و نیز از خدا میخواهم برای تو در این سفر که روز یکشنبه قصد داری
صفحه ۶۵ از ۱۱۱
خیر و خوبی پیش بیاورد ولیکن سفر خودت را تا روز دوشنبه به تاخیر بینداز صبح تو را خدا به خیر فرماید در سفرت و در اهل و
خانوادهات برای تو جانشین و خلفی قرار دهد و امانت تو را از تو ادا کند و به قدرت خودش تو را سلامت بدارد پس بروی به
جانب منزل خودت و خداوند تو را بهترین منزل و فرودگاه در دنیا و آخرت قرار دهد. من آنچه را که درباره مردم قم و قمیها یاد
آور شده بودی فهمیدم خداوند آنها را خلاصی دهد و فرج و گشایش در کار آنها بفرماید و مرا در این خصوص به آنچه در این
مورد یادآور شدی شادمان و مسرور گردی و همیشه چنین خواهی کرد خداوند تو را در بهشت شاد و مسرور سازد و بواسطه
خشنودی و رضای من از تو خشنود گردد و من از خدا امید عفو و رافت دارم و میگویم: حسبنا الله و نعم الوکیل. و اما آنچه را که
از من سئوال کردی از حلال گردانیدن آنچه در دست تو است پس خداوند به تو وسعت دهد و از برای آن کس که در [ صفحه
۱۴۸ ] خواست توسعه کردی در اهل خودت ای علی از برای تو است آنچه را که نزد من است زیادتر از توسعه و من از خدا
درخواست میکنم که تو را با توسعه و عافیت همراه سازد و ترا بر آن مقدم دارد انه سمیع علیم و اما آنچه را که از دعا سئوال
کردی تو خود نمیدانی که چگونه خدای متعال تو را نزد من قرار داده و بسا است که تو را به اسم و نسبت نام میبرم با کثرت
عنایتی که من به تو دارم و محبتی که مرا به تو است و معرفت من به آنچه که تو به جانب آن میروی پس خدا همیشه بگرداند
برای تو بهترین چیزی را که از این بابت به تو روزی فرموده و تو را به خانهات [ صفحه ۱۴۹ ] برساند و تو را در فردوس اعلی به
رحمت خودش فرود آورده و جای دهد که او است شنونده دعا خداوند تو را حفظ کند تولائی که داری و به رحمت خودش
بدیها را از تو دور فرماید. باز آن حضرت به علی بن مهزیار مرقوم فرمود یا علی احسن الله جزاک و اسکنک جنته و منعک من
الخزی فی الدنیا و الاخره و حشرک الله معنا (الخ) ای علی خداوند پاداش تو را نیکو دهد و تو را در بهشت خود ساکن سازد و تو را
از رسوائی دنیا و آخرت منع فرماید و تو را با ما محشور سازد، ای علی من تو را آزموده و امتحان نمودهام و در نصیحت و
فرمانبرداری و خدمت و احترام گذاری و قیام به آن چیزی که بر تو واجب میشود و اگر بگویم که مانند تو را ندیدم امیدوارم که
در گفتار خود راستگو و صادق باشم پس جزای تو را خدای سبحان بهشت جاودان دهد و جایگاه تو فردوس جنان باشد و بر من
مقام و خدمت تو در گرما و سرما در شب و روز پوشیده و مستور نیست و از خدا درخواست میکنم در آن وقت که خلایق را برای
قیامت جمع فرماید تو را به رحمتی مفتخر دارد که دیگران به او غبطه و حسرت برند انه سمیع الدعاء. سئوال ابوهاشم جعفری از امام
جواد از معنی قول خدای تعالی لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، امام علیه السلام فرمود اوهام و اندیشه
دلها رقیقتر از دیدن است و تو گاهی شود که به وهم خودت سند و هند و شهرهائی را که داخل آن نشدهای و به چشم خود آنها
را ندیدهای درک میکنی و خدای سبحانه و تعالی را که اندیشه و اوهام دلها درک [ صفحه ۱۵۰ ] نمیکند پس چگونه او را ابصار
عیون و ادراک دیدهها درک مینماید.
برگرفته از کتاب سرور الفؤاد یا، زندگانی حضرت امام جواد محمد بن علی التقی علیه السلام نوشته: ابوالقاسم سحاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *