معجزات و کرامات

دعای امام جواد علیه السلام بر حق ابراهیم بن محمد همدانی

یا همدان ایران وکیل و نمایندهی امام رضا علیه السلام، امام جواد « یمن » ابراهیم بن محمد همدانی از قبیلهای در کشور
علیه السلام و امام هادی علیه السلام بوده است. ایشان نامه های متعددی به آن امامان بزرگوار نوشته، چهل حج انجام داده و از
افراد موثق و بلند مقام خدمتگزار نسبت به [ صفحه ۳۶ ] مکتب اهل بیت علیهم السلام بوده است. از یکی از نامه های امام جواد
علیه السلام به ابراهیم بن محمد همدانی این گونه برداشت میشود که کسی ابراهیم را در مورد وکالتش با مشکلاتی مواجه کرده
است. به همین علت، ابراهیم نامهای به حضرت نوشته و از ایشان چارهجویی میطلبد. امام جواد علیه السلام در طی نامهای
امید است خداوند تو را بر کسی که نسبت به تو ظلم میکند، پیروز گرداند و تو را از کمک وی هم بینیاز کند. او را » : میفرمایند
«. به یاری مژده میدهم، و پاداش اخروی تو نیز در پیشگاه خداوند محفوظ است و تو نیز باید حمد و ثنای الهی را زیاد به جا آوری
[ ۹] . [ صفحه ۳۷ ]
برگرفته از کتاب سیره و زندگانی حضرت امام محمد تقی علیه السلام نوشته: لطیف و محمدرضا راشدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *