آرشیو اخلاق و فضائل

 • بنابر آنچه بیان شد، علم امام حضوری از روی محو و اثبات است و این علم، در عین حال علم ارادی است که هر وقت اراده کند برای او حاضر […] 0

  علم حضوری امام جواد

  بنابر آنچه بیان شد، علم امام حضوری از روی محو و اثبات است و این علم، در عین حال علم ارادی است که هر وقت اراده کند برای او حاضر […]

  ادامه ...

 • رفتار و کردار و روحیات شایسته ی امام نهم ما حضرت جواد الائمه علیه السلام همه جا سرمشق دوستداران و شیفتگانش بود، آنها که گام به گام امام را همراهی […] 0

  خصوصیات اخلاقی و سیمای ظاهری امام جواد

  رفتار و کردار و روحیات شایسته ی امام نهم ما حضرت جواد الائمه علیه السلام همه جا سرمشق دوستداران و شیفتگانش بود، آنها که گام به گام امام را همراهی […]

  ادامه ...

 • مظهر اسماء رب العالمین هست در عالم جواد العارفین هست در حسن و ملاحت بینظیر آسمان وحی را باشد بشیر نور چشمان علی موسی الرضا ای پناه خلق و جملهی […] 0

  امام جواد مظهر اسماء الهی

  مظهر اسماء رب العالمین هست در عالم جواد العارفین هست در حسن و ملاحت بینظیر آسمان وحی را باشد بشیر نور چشمان علی موسی الرضا ای پناه خلق و جملهی […]

  ادامه ...

 • در این زمینه روایت دیگری از مفضل نقل شده است که می گوید: شب جمعه ای بود که خدمت امام صادق علیه السلام شرفیاب شدم، حضرت مشعوف و مسرور بود […] 0

  ائمه معصومین ملاقات در عرش

  در این زمینه روایت دیگری از مفضل نقل شده است که می گوید: شب جمعه ای بود که خدمت امام صادق علیه السلام شرفیاب شدم، حضرت مشعوف و مسرور بود […]

  ادامه ...

 • فضائل امام جواد از نگاه دانشمندان اهل سنت سیمای پرفروغ و عالمتاب امام جواد علیه السلام نه تنها شیعیان را شیدای جمال و جلال خویش ساخته، که دانشمندان اهل سنت […] 0

  فضائل امام جواد از نگاه دانشمندان اهل سنت

  فضائل امام جواد از نگاه دانشمندان اهل سنت سیمای پرفروغ و عالمتاب امام جواد علیه السلام نه تنها شیعیان را شیدای جمال و جلال خویش ساخته، که دانشمندان اهل سنت […]

  ادامه ...

 • محمد عابدیامام محمد بن علی علیهما السلام (جواد الائمه) نهمین امام از خاندان اهل بیت علیهم السلام است. القابی که برای آن امام برشمرده اند و هر یک گویای بعدی […] 0

  سیمای امام جواد

  محمد عابدیامام محمد بن علی علیهما السلام (جواد الائمه) نهمین امام از خاندان اهل بیت علیهم السلام است. القابی که برای آن امام برشمرده اند و هر یک گویای بعدی […]

  ادامه ...

 • هر امام بایستی شجاع ترین مردم باشد به همان دلیل که داناترین آنها است، زیرا شجاعت، یک خصلت نفسانی است و علم هم از همان خصال است. پس مرد شجاع […] 0

  شجاعت امام جواد

  هر امام بایستی شجاع ترین مردم باشد به همان دلیل که داناترین آنها است، زیرا شجاعت، یک خصلت نفسانی است و علم هم از همان خصال است. پس مرد شجاع […]

  ادامه ...

 • مسعودی نقل کرده است:مامون بر امام جواد علیه السلام که کودکی در میان کودکان بود، گذشت؛ جز آن حضرت، همه کودکان پا به فرار گذاشتند؛ مامون گفت: او را نزد […] 0

  شجاعت امام جواد در کودکی

  مسعودی نقل کرده است:مامون بر امام جواد علیه السلام که کودکی در میان کودکان بود، گذشت؛ جز آن حضرت، همه کودکان پا به فرار گذاشتند؛ مامون گفت: او را نزد […]

  ادامه ...

 • مظهر حسن آفرین آمد حجت رب العالمین آمد وارث تاج و تخت کرمنا شمع و مصباح مرسلین آمد پیشوازش هزار یوسف شد با لوایی ز یا و سین آمد از […] 0

  امام جواد گل باغ محمدی

  مظهر حسن آفرین آمد حجت رب العالمین آمد وارث تاج و تخت کرمنا شمع و مصباح مرسلین آمد پیشوازش هزار یوسف شد با لوایی ز یا و سین آمد از […]

  ادامه ...

 • امام جواد علیه السلام در سال ۲۰۳ قمری و در سن هفت سالگی بعد از شهادت پدر بزرگوارش این مسؤولیت را پذیرفته و عملاً به هدایت و ارشاد مردم پرداخت.در […] 0

  امام جواد موهبت الهی

  امام جواد علیه السلام در سال ۲۰۳ قمری و در سن هفت سالگی بعد از شهادت پدر بزرگوارش این مسؤولیت را پذیرفته و عملاً به هدایت و ارشاد مردم پرداخت.در […]

  ادامه ...