آرشیو اخلاق و فضائل

 • درباره ی چهره ی آسمانی و انسانی حضرت امام محمدتقی علیه السلام در کتابهای شرح حال ایشان سخنهای بسیار آورده شده از جمله در یکی از کتابها می نویسند: [۸۴۸] […] 0

  چهره مبارک امام جواد

  درباره ی چهره ی آسمانی و انسانی حضرت امام محمدتقی علیه السلام در کتابهای شرح حال ایشان سخنهای بسیار آورده شده از جمله در یکی از کتابها می نویسند: [۸۴۸] […]

  ادامه ...

 • ترکیبی در نهایت کمال نزاکت و ابروهای کمانی پیوسته باریک و چون گل محمدی سرخ و سفید ، چشم سیاه و درشت ، بینی کشیده باریک ، دندانهای ریز سفید […] 0

  سیمای امام جوادعلیه السلام

  ترکیبی در نهایت کمال نزاکت و ابروهای کمانی پیوسته باریک و چون گل محمدی سرخ و سفید ، چشم سیاه و درشت ، بینی کشیده باریک ، دندانهای ریز سفید […]

  ادامه ...

 • حضرت علی علیه السلام به علت داشتن صفات ممتاز و ویژه دارای القاب خاصی نیز گردیدند، بعضی از این القاب خاص ایشان بوده و هیچ کس از آغاز خلقت تا […] 0

  گفتاری پیرامون کلمه امیرالمؤمنین

  حضرت علی علیه السلام به علت داشتن صفات ممتاز و ویژه دارای القاب خاصی نیز گردیدند، بعضی از این القاب خاص ایشان بوده و هیچ کس از آغاز خلقت تا […]

  ادامه ...

 • علامه مجلسی و دیگران فرموده اند که سن شریف حضرت جواد علیه السلام در وقت وفات پدر بزرگوارش نه سال و بعضی هفت نیز گفته اند و در هنگام شهادت […] 0

  فضائل و مناقب و علوم امام جواد

  علامه مجلسی و دیگران فرموده اند که سن شریف حضرت جواد علیه السلام در وقت وفات پدر بزرگوارش نه سال و بعضی هفت نیز گفته اند و در هنگام شهادت […]

  ادامه ...

 • شیخ مفید رحمه الله می نویسد: مامون بخشی از فضایل امام نهم علیه السلام را شنید، شوق زیارت او را یافت در ضمن می خواست که سادات علوی و عباسی […] 0

  شخصیت حضرت جواد

  شیخ مفید رحمه الله می نویسد: مامون بخشی از فضایل امام نهم علیه السلام را شنید، شوق زیارت او را یافت در ضمن می خواست که سادات علوی و عباسی […]

  ادامه ...

 • دارم دلی دریای خون از ظلم و عدوان بحر بصر، از درد قسمت کرده طغیان مرغ دلم را کرده صیادی نشانه میسوزم و میسازم از دست زمانه بر دام محنت، […] 0

  امام جواد ابنالرضا

  دارم دلی دریای خون از ظلم و عدوان بحر بصر، از درد قسمت کرده طغیان مرغ دلم را کرده صیادی نشانه میسوزم و میسازم از دست زمانه بر دام محنت، […]

  ادامه ...

 • در منابع تشیّع و تسنّن، از امام جواد علیه السلام حدود ۲۵۰ گوهر ماندگار در زمینه های مختلف فقهی، اخلاقی و اجتماعی به ما رسیده است. شایسته است که به […] 0

  امام جواد انوار هدایت

  در منابع تشیّع و تسنّن، از امام جواد علیه السلام حدود ۲۵۰ گوهر ماندگار در زمینه های مختلف فقهی، اخلاقی و اجتماعی به ما رسیده است. شایسته است که به […]

  ادامه ...

 • بحر جود و احسان در جهان جواد است صاحب لوا و حکم عدل و داد است کز حریم جاء الحق هست والی مطلق یا کریم یا رب جان به جسم […] 0

  امام جواد بحر جود و احسان

  بحر جود و احسان در جهان جواد است صاحب لوا و حکم عدل و داد است کز حریم جاء الحق هست والی مطلق یا کریم یا رب جان به جسم […]

  ادامه ...

 • هر امام بایستی شجاع ترین مردم باشد به همان دلیل که داناترین آنها است، زیرا شجاعت، یک خصلت نفسانی است و علم هم از همان خصال است. پس مرد شجاع […] 0

  شجاعت امام جواد

  هر امام بایستی شجاع ترین مردم باشد به همان دلیل که داناترین آنها است، زیرا شجاعت، یک خصلت نفسانی است و علم هم از همان خصال است. پس مرد شجاع […]

  ادامه ...

 • گفته شده: لباس زیرین امام جواد علیه السلام پشمین و زبر بود و لباس رویی آن حضرت حریر و خز و نرم و قیمتی و فرمود: آن برای خدا و […] 0

  تقوی و پرهیزگاری امام جواد

  گفته شده: لباس زیرین امام جواد علیه السلام پشمین و زبر بود و لباس رویی آن حضرت حریر و خز و نرم و قیمتی و فرمود: آن برای خدا و […]

  ادامه ...