آرشیو اخلاق و فضائل

 • مظهر حسن آفرین آمد حجت رب العالمین آمد وارث تاج و تخت کرمنا شمع و مصباح مرسلین آمد پیشوازش هزار یوسف شد با لوایی ز یا و سین آمد از […] 0

  امام جواد گل باغ محمدی

  مظهر حسن آفرین آمد حجت رب العالمین آمد وارث تاج و تخت کرمنا شمع و مصباح مرسلین آمد پیشوازش هزار یوسف شد با لوایی ز یا و سین آمد از […]

  ادامه ...

 • درباره ی چهره ی آسمانی و انسانی حضرت امام محمدتقی علیه السلام در کتابهای شرح حال ایشان سخنهای بسیار آورده شده از جمله در یکی از کتابها می نویسند: [۸۴۸] […] 0

  چهره مبارک امام جواد

  درباره ی چهره ی آسمانی و انسانی حضرت امام محمدتقی علیه السلام در کتابهای شرح حال ایشان سخنهای بسیار آورده شده از جمله در یکی از کتابها می نویسند: [۸۴۸] […]

  ادامه ...

 • در سطور تاریخ گذشته دیدیم که حج، آن کنگره بزرگ اسلامی محل معارفه و معاطفه مسلمانان بود و ائمه هدی علیهم السلام در آنجا خود را به مردم معرفی می […] 0

  شمه ای از مناقب حضرت جواد

  در سطور تاریخ گذشته دیدیم که حج، آن کنگره بزرگ اسلامی محل معارفه و معاطفه مسلمانان بود و ائمه هدی علیهم السلام در آنجا خود را به مردم معرفی می […]

  ادامه ...

 • محمد عابدیامام محمد بن علی علیهما السلام (جواد الائمه) نهمین امام از خاندان اهل بیت علیهم السلام است. القابی که برای آن امام برشمرده اند و هر یک گویای بعدی […] 0

  سیمای امام جواد

  محمد عابدیامام محمد بن علی علیهما السلام (جواد الائمه) نهمین امام از خاندان اهل بیت علیهم السلام است. القابی که برای آن امام برشمرده اند و هر یک گویای بعدی […]

  ادامه ...

 • عیاشی و سایر بزرگان مذهب روایت کنند که: زرقان دوست و همنشین ابیداود قاضی گفت: روزی ابن ابیداود از مجلس معتصم خلیفه عباسی غمگین به خانه بازگشت، سبب را جویا […] 0

  فقاهت حضرت جواد

  عیاشی و سایر بزرگان مذهب روایت کنند که: زرقان دوست و همنشین ابیداود قاضی گفت: روزی ابن ابیداود از مجلس معتصم خلیفه عباسی غمگین به خانه بازگشت، سبب را جویا […]

  ادامه ...

 • امام نهم (علیه السلام) در مقام رهبری امت اسلام، به عنوان الگوی دانشمندان جوان چنان در عرصه ی علم و دانش درخشید کهدوست و دشمن را به تعجب و شگفتی […] 0

  امام جواد در قله رفیع دانش

  امام نهم (علیه السلام) در مقام رهبری امت اسلام، به عنوان الگوی دانشمندان جوان چنان در عرصه ی علم و دانش درخشید کهدوست و دشمن را به تعجب و شگفتی […]

  ادامه ...

 • در نه سپهر دلبری در چرخ قوس محوری آن نور شمس داوری از بهر ذره پروری هر سمت و هر سو بنگری اندر ثریا و ثری جن و ملک، حور […] 0

  امام جواد چشمه حقالیقین

  در نه سپهر دلبری در چرخ قوس محوری آن نور شمس داوری از بهر ذره پروری هر سمت و هر سو بنگری اندر ثریا و ثری جن و ملک، حور […]

  ادامه ...

 • همه ی ائمه ی معصومین علیهم السلام در مکتب ربوبی تربیت شده اند و در صفات و مکارم اخلاق به حد اعلای نبوغ رسیده اند و هر یک از آن […] 0

  مکارم اخلاق و صفات و خصال امام جواد

  همه ی ائمه ی معصومین علیهم السلام در مکتب ربوبی تربیت شده اند و در صفات و مکارم اخلاق به حد اعلای نبوغ رسیده اند و هر یک از آن […]

  ادامه ...

 • شخصیت امام جواد علیه السلام شخصیت و کرامت امام جواد در حدّی بود که امام هشتم علی ابن موسی الرضا علیه السلام، احترام ویژه ای را برای آن حضرت قائل […] 0

  شخصیت امام جواد علیه السلام

  شخصیت امام جواد علیه السلام شخصیت و کرامت امام جواد در حدّی بود که امام هشتم علی ابن موسی الرضا علیه السلام، احترام ویژه ای را برای آن حضرت قائل […]

  ادامه ...

 • امام جواد (ع) چون اجداد طاهرش خزانه دار علمی الهی وگنجینه دار رازها ورمزهای آفرینش بود.امام جواد (ع) با سنی کم با شرکت در مناظره ها و مباحثه های عالمان […] 0

  جایگاه علمی امام جواد

  امام جواد (ع) چون اجداد طاهرش خزانه دار علمی الهی وگنجینه دار رازها ورمزهای آفرینش بود.امام جواد (ع) با سنی کم با شرکت در مناظره ها و مباحثه های عالمان […]

  ادامه ...