آرشیو امامت و رهبری، حاکمان زمان

 • زمانی که امامت از دیدگاه اهلبیت (علیهمالسلام) و شیعیانشان عبارت است از ادامهی خط نبوت، در رهبری الهی امت به سوی هدف والای رسالت و نیز، سرچشمهی همیشه جوشانی است […] 0

  مفهوم کلی امامت

  زمانی که امامت از دیدگاه اهلبیت (علیهمالسلام) و شیعیانشان عبارت است از ادامهی خط نبوت، در رهبری الهی امت به سوی هدف والای رسالت و نیز، سرچشمهی همیشه جوشانی است […]

  ادامه ...

 • مدعی خواست که آید به تماشاگه راز دست غیب آمد و بر سینهی نامحرم زد غافل از آنکه تقدیر نگهبان مقام ولایت علوی است. علی بن الحسین (ع) بیمار و […] 0

  امامت امام چهارم

  مدعی خواست که آید به تماشاگه راز دست غیب آمد و بر سینهی نامحرم زد غافل از آنکه تقدیر نگهبان مقام ولایت علوی است. علی بن الحسین (ع) بیمار و […]

  ادامه ...

 • زرقان گفت روز دیگر ابن ابیداود به دربار خلافت رفت و به خلیفه عباسی محرمانه گفت: شخصیت و مقام بلند خلیفه را خواهانم، دستوری که درباره اجرای فتوای امام نهم […] 0

  توطئه خلیفه عباسی بر علیه امام جواد

  زرقان گفت روز دیگر ابن ابیداود به دربار خلافت رفت و به خلیفه عباسی محرمانه گفت: شخصیت و مقام بلند خلیفه را خواهانم، دستوری که درباره اجرای فتوای امام نهم […]

  ادامه ...

 • در آن هنگام، حاکمان، از صحنهی درگیری دور نبودند، بلکه با دقت بسیار و مهارت بینظیر صحنه را زیر نظر داشتند… [ صفحه ۴۲] بلکه به خاطر توجه و اهتمامی […] 0

  موضع حکام زمان امام جواد

  در آن هنگام، حاکمان، از صحنهی درگیری دور نبودند، بلکه با دقت بسیار و مهارت بینظیر صحنه را زیر نظر داشتند… [ صفحه ۴۲] بلکه به خاطر توجه و اهتمامی […]

  ادامه ...

 • اوضاع سیاسی زمان امام جواد علیه‌ السلام‌ امامت امام جواد علیه‌السلام‌ با حکومت مأمون و معتصم عباسی همزمان بود. بعد از مرگ مامون، معتصم زمام حکومت را به دست گرفت. […] 0

  اوضاع سیاسی زمان امام جواد علیه‌السلام‌

  اوضاع سیاسی زمان امام جواد علیه‌ السلام‌ امامت امام جواد علیه‌السلام‌ با حکومت مأمون و معتصم عباسی همزمان بود. بعد از مرگ مامون، معتصم زمام حکومت را به دست گرفت. […]

  ادامه ...

 • علیرغم تمام واقعیتهایی که گفته شد، نمیتوانیم انکار کنیم که [ صفحه ۲۶] به محض شهادت امام ابوالحسن الرضا (علیهالسلام)، و آغاز امامت فرزند خردسالش، امام محمد تقی جواد (علیهالسلام)، […] 0

  آغاز امامت امام جواد

  علیرغم تمام واقعیتهایی که گفته شد، نمیتوانیم انکار کنیم که [ صفحه ۲۶] به محض شهادت امام ابوالحسن الرضا (علیهالسلام)، و آغاز امامت فرزند خردسالش، امام محمد تقی جواد (علیهالسلام)، […]

  ادامه ...

 • امامت امام جواد (علیه السلام) با ویژگی های انحصاری خود بستری مناسب برای امام زمان و امامت وی در سن و سالی کم تر ازامام جواد (علیه السلام) فراهم آورد. […] 0

  امامت امام جواد بستری برای امامت امام زمان عج

  امامت امام جواد (علیه السلام) با ویژگی های انحصاری خود بستری مناسب برای امام زمان و امامت وی در سن و سالی کم تر ازامام جواد (علیه السلام) فراهم آورد. […]

  ادامه ...

 • مجلسی در بحارالانور از کتاب عیون المعجزات از عبدالرحمن بن محمد از کلیم بن عمران روایت کرده که گوید من به حضرترضا (ع) عرض کردم از خدا بخواه تو را […] 0

  خبر در نص امامت امام جواد

  مجلسی در بحارالانور از کتاب عیون المعجزات از عبدالرحمن بن محمد از کلیم بن عمران روایت کرده که گوید من به حضرترضا (ع) عرض کردم از خدا بخواه تو را […]

  ادامه ...

 • مهر امامت بر بدن امام جواد (ع) حسن پسر جَهم می گوید: در خدمت حضرت رضا علیه السلام نشسته بودم. امام فرزندش حضرت جواد علیه السلام را که کودکی بیش […] 0

  مهر امامت بر بدن امام جواد (ع)

  مهر امامت بر بدن امام جواد (ع) حسن پسر جَهم می گوید: در خدمت حضرت رضا علیه السلام نشسته بودم. امام فرزندش حضرت جواد علیه السلام را که کودکی بیش […]

  ادامه ...

 • پیشتر دانستیم که مامون به گرد آوردن عالمان و متکلمان از فرقهها و مسلکهای مختلف، اهتمام میورزید، تا با امام رضا (علیهالسلام) مناظره کنند. به این امید که یکی از […] 0

  مناظره امام جواد زمان مامون

  پیشتر دانستیم که مامون به گرد آوردن عالمان و متکلمان از فرقهها و مسلکهای مختلف، اهتمام میورزید، تا با امام رضا (علیهالسلام) مناظره کنند. به این امید که یکی از […]

  ادامه ...