آرشیو امامت و رهبری، حاکمان زمان

 • این دار و دسته که ابتدا به عنوان طرفداران آل علی علیه السلام فعالیت داشتند و سنگ ذریه پیغمبر صلی الله علیه و آله را به سینه می زدند، چون […] 0

  انحراف حاکمان عباسی زمان امام جواد

  این دار و دسته که ابتدا به عنوان طرفداران آل علی علیه السلام فعالیت داشتند و سنگ ذریه پیغمبر صلی الله علیه و آله را به سینه می زدند، چون […]

  ادامه ...

 • چهار دیواری کاخ خلافت و قصرهای افسانه ای هزار و یک شب دنیایی بود جدا از دنیای مردم. همانها بود که داستانها پیرامونش ساخته و افسانه ها پرداخته اند، و […] 0

  تسلط بنی عباس بر حکومت زمان امام جواد

  چهار دیواری کاخ خلافت و قصرهای افسانه ای هزار و یک شب دنیایی بود جدا از دنیای مردم. همانها بود که داستانها پیرامونش ساخته و افسانه ها پرداخته اند، و […]

  ادامه ...

 • امام جواد علیه السلام دارای چهره ای گندم گون متمایل به سفید و ترکیبی در نهایت نزاکت و لطافت بوده، ابروهای قوسی شکل پیوسته و باریک – آن طور که […] 0

  چهره و شمایل امام جواد

  امام جواد علیه السلام دارای چهره ای گندم گون متمایل به سفید و ترکیبی در نهایت نزاکت و لطافت بوده، ابروهای قوسی شکل پیوسته و باریک – آن طور که […]

  ادامه ...

 • همانطوری که متون تاریخی تصریح کردهاند، [۵۶] مامون بزرگترین و مهمترین خلیفه عباسی و داناترین، دوراندیشترین، مکارترین و دوروترین آنان بوده است. [ صفحه ۶۳] همین مرد، معاصر امام جواد […] 0

  توطئه مامون زمان امام جواد

  همانطوری که متون تاریخی تصریح کردهاند، [۵۶] مامون بزرگترین و مهمترین خلیفه عباسی و داناترین، دوراندیشترین، مکارترین و دوروترین آنان بوده است. [ صفحه ۶۳] همین مرد، معاصر امام جواد […]

  ادامه ...

 • فاضل معاصر سید عبدالرزاق المقرم موسوی در کتاب وفات امام الجواد [ ۴۷ ] خود این خبر را از حسین بن موسی بن جعفرعلیه السلام روایت کرده که گوید من […] 0

  خبر حسین بن موسی بن جعفر

  فاضل معاصر سید عبدالرزاق المقرم موسوی در کتاب وفات امام الجواد [ ۴۷ ] خود این خبر را از حسین بن موسی بن جعفرعلیه السلام روایت کرده که گوید من […]

  ادامه ...

 • امام هشتم شیعیان جهان حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام چهل و ششمین بهار عمر شریف خویش را پشت سر گذاشته بود لیکن هنوز جهان به نور جمال نهمین […] 0

  امام جواد وارث امامت

  امام هشتم شیعیان جهان حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام چهل و ششمین بهار عمر شریف خویش را پشت سر گذاشته بود لیکن هنوز جهان به نور جمال نهمین […]

  ادامه ...

 • بازیگران سیاست نشستند و گفتند و برخاستند! نیرنگ سیاست اهریمنی را بار دیگر به کار بردند تا هارون الرشید خلیفه عباسی، امام موسی کاظم (امام هفتم شیعه) را به زندان […] 0

  امامت امام هفتم – امام هشتم

  بازیگران سیاست نشستند و گفتند و برخاستند! نیرنگ سیاست اهریمنی را بار دیگر به کار بردند تا هارون الرشید خلیفه عباسی، امام موسی کاظم (امام هفتم شیعه) را به زندان […]

  ادامه ...

 • مناظرات امام جواد علیه السلام عهده داری رهبری در خردسالی، نخستین بار درباره امام جواد علیه السلام تحقق یافت. سن کم آن حضرت حتی عده ای از شیعیان را درباره […] 0

  مناظرات امام جواد علیه السلام

  مناظرات امام جواد علیه السلام عهده داری رهبری در خردسالی، نخستین بار درباره امام جواد علیه السلام تحقق یافت. سن کم آن حضرت حتی عده ای از شیعیان را درباره […]

  ادامه ...

 • درباره ی چهره ی آسمانی و انسانی حضرت امام محمدتقی علیه السلام در کتابهای شرح حال ایشان سخنهای بسیار آورده شده از جمله در یکی از کتابها می نویسند: [۸۴۸] […] 0

  چهره مبارک امام جواد

  درباره ی چهره ی آسمانی و انسانی حضرت امام محمدتقی علیه السلام در کتابهای شرح حال ایشان سخنهای بسیار آورده شده از جمله در یکی از کتابها می نویسند: [۸۴۸] […]

  ادامه ...

 • همان گونه که بیان شد کنیه ی امام جواد علیه السلام ابوجعفر ثانی بود و از القابش جواد، قانع و مرتضی است. نقش انگشتر آن حضرت: «نعم القادر الله» بود. […] 0

  خصایص امام جواد

  همان گونه که بیان شد کنیه ی امام جواد علیه السلام ابوجعفر ثانی بود و از القابش جواد، قانع و مرتضی است. نقش انگشتر آن حضرت: «نعم القادر الله» بود. […]

  ادامه ...