آرشیو خاندان

 • همان گونه که گفتیم دومین فرزند امام جواد علیه السلام موسی مبرقع است. او دارای شمایل زیبا و صورت جمیل و جالب و جاذبی بود که هر کس را به […] 0

  شمایل و قیافه موسی مبرقع

  همان گونه که گفتیم دومین فرزند امام جواد علیه السلام موسی مبرقع است. او دارای شمایل زیبا و صورت جمیل و جالب و جاذبی بود که هر کس را به […]

  ادامه ...

 • اباصلت گوید:هنگامی که امام رضا علیه السلام با حالت مسمومیت از خانه ی مامون به منزل خویش بازگشت و رنجور و نالان در بستر افتاد به من فرمود: «در خانه […] 0

  امام جواد کنار بالین پدر

  اباصلت گوید:هنگامی که امام رضا علیه السلام با حالت مسمومیت از خانه ی مامون به منزل خویش بازگشت و رنجور و نالان در بستر افتاد به من فرمود: «در خانه […]

  ادامه ...

 • حضرت جوادالائمه علیه السلام هفت سال و چند ماه داشت که پدر بزرگوارش شهید سم جفا شد و امامت بدو منتقل گردید. نصوصی در امامت او هست که در اخبار […] 0

  ازدواج حضرت جواد با دختر مامون

  حضرت جوادالائمه علیه السلام هفت سال و چند ماه داشت که پدر بزرگوارش شهید سم جفا شد و امامت بدو منتقل گردید. نصوصی در امامت او هست که در اخبار […]

  ادامه ...

 • امام جواد علیه السلام و انتخاب همسر دیباچه در قرآن کریم آمده: الْخَبِیثَتُ لِلْخَبِیثِینَ وَ الْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثَتِ وَ الطیبَتُ لِلطیبِینَ وَ الطیبُونَ لِلطیبَتِ أُوْلَئِکَ مُبَرونَ مِما یقُولُونَ لَهُم مغْفِرَهٌ وَ […] 0

  امام جواد علیه السلام و انتخاب همسر

  امام جواد علیه السلام و انتخاب همسر دیباچه در قرآن کریم آمده: الْخَبِیثَتُ لِلْخَبِیثِینَ وَ الْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثَتِ وَ الطیبَتُ لِلطیبِینَ وَ الطیبُونَ لِلطیبَتِ أُوْلَئِکَ مُبَرونَ مِما یقُولُونَ لَهُم مغْفِرَهٌ وَ […]

  ادامه ...

 • [ والد بزرگوارش چنانکه نگاشته شد حضرت علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیۀ و الثنا و نام گرام مادرش چنانکه نوشتهاند – [ ۵سبیکۀ و سکینه نوبیه و مریسیه […] 0

  پدر و مادر امام جواد

  [ والد بزرگوارش چنانکه نگاشته شد حضرت علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیۀ و الثنا و نام گرام مادرش چنانکه نوشتهاند – [ ۵سبیکۀ و سکینه نوبیه و مریسیه […]

  ادامه ...

 • اکنون چنانکه پیش از این نگاشته شد در شهر قم ساداتی که منتسب به حناب موسی مبرقع هستند خود را به سادات برقعی معرفینموده و به این عنوان مشهورند و […] 0

  سادات برقعی قم

  اکنون چنانکه پیش از این نگاشته شد در شهر قم ساداتی که منتسب به حناب موسی مبرقع هستند خود را به سادات برقعی معرفینموده و به این عنوان مشهورند و […]

  ادامه ...

 • مجلسی از کشف الغمه از دلایل حمیری از امیۀ ابنعلی روایت کرده که گوید: من با حضرت ابیالحسن علیه السلام در مکه بودمدر سالی که حضرت در آن سال حج […] 0

  امام جواد با پدر بزرگوارش در مکه

  مجلسی از کشف الغمه از دلایل حمیری از امیۀ ابنعلی روایت کرده که گوید: من با حضرت ابیالحسن علیه السلام در مکه بودمدر سالی که حضرت در آن سال حج […]

  ادامه ...

 • بنابر تصریح منابع تاریخی، زمانی که مامون برای امام رضا (علیهالسلام) پیمان ولایتعهدی آن حضرت را منعقد ساخت، دخترش امالفضل را به همسری امام جواد (علیهالسلام) درآورد، [۸۳] یا حداقل […] 0

  ازدواج امام جواد

  بنابر تصریح منابع تاریخی، زمانی که مامون برای امام رضا (علیهالسلام) پیمان ولایتعهدی آن حضرت را منعقد ساخت، دخترش امالفضل را به همسری امام جواد (علیهالسلام) درآورد، [۸۳] یا حداقل […]

  ادامه ...

 • براساس نصی که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امیرالمومنین علیه الصلوه و السلام رسیده بود، حضرت امام رضا علیه الصلوه و السلام، فرزند […] 0

  القاب امام جواد

  براساس نصی که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امیرالمومنین علیه الصلوه و السلام رسیده بود، حضرت امام رضا علیه الصلوه و السلام، فرزند […]

  ادامه ...

 • «زکریا بن آدم» از اصحاب و یاران امام رضا علیه السلام گوید:روزی در خدمت حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام بودم که حضرت جواد علیه السلام را خدمت آن […] 0

  امام جواد و یادی از مظلومیت مادر

  «زکریا بن آدم» از اصحاب و یاران امام رضا علیه السلام گوید:روزی در خدمت حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام بودم که حضرت جواد علیه السلام را خدمت آن […]

  ادامه ...