آرشیو خاندان

 • همسران امام جواد علیه السلام سمانه مغربیه: همسر امام جواد علیه السلام ، زنی است که در عصر خود همه او را بانویی باتقوا، مؤمن، هوشمند و خردمند می‏دانستند. امام […] 0

  همسران امام جواد علیه السلام

  همسران امام جواد علیه السلام سمانه مغربیه: همسر امام جواد علیه السلام ، زنی است که در عصر خود همه او را بانویی باتقوا، مؤمن، هوشمند و خردمند می‏دانستند. امام […]

  ادامه ...

 • تا حضرت رضا علیه السلام زنده بودند چه در مدینه و چه در خراسان در راهنمایی و رهبری فرزند گرامی شان نهایت کوشش را داشتند و پیوسته سفارش حضرت جواد […] 0

  راهنمایی و رهبری امام رضا زمان امام جواد

  تا حضرت رضا علیه السلام زنده بودند چه در مدینه و چه در خراسان در راهنمایی و رهبری فرزند گرامی شان نهایت کوشش را داشتند و پیوسته سفارش حضرت جواد […]

  ادامه ...

 • سید نسابه، ضامن بن شدقم حسین مدنی در کتاب «تحفه الازهار فی نسب ابناء الائمه الاطهار علیهم السلام» می نویسد: امام جواد علیه السلام چهار پسر داشت به نام های: […] 0

  فرزندان امام جواد

  سید نسابه، ضامن بن شدقم حسین مدنی در کتاب «تحفه الازهار فی نسب ابناء الائمه الاطهار علیهم السلام» می نویسد: امام جواد علیه السلام چهار پسر داشت به نام های: […]

  ادامه ...

 • بدان که سید فاضل نسابه سید ضامن بن شدقم حسینی مدنی در (تحفه الازهار فی نسب ابناء الائمه الاطهار علیم السلام) فرموده که حضرت جواد علیه السلام را چهار پسر […] 0

  ذکر اولاد حضرت جواد

  بدان که سید فاضل نسابه سید ضامن بن شدقم حسینی مدنی در (تحفه الازهار فی نسب ابناء الائمه الاطهار علیم السلام) فرموده که حضرت جواد علیه السلام را چهار پسر […]

  ادامه ...

 • شیخ مفید رحمه الله می نویسد: امام جواد علیه السلام پس از خود، امام علی هادی علیه السلام، موسی، فاطمه و امامه را خلف خود گذاشت. یعنی دو پسر و […] 0

  زندگانی موسی مبرقع،

  شیخ مفید رحمه الله می نویسد: امام جواد علیه السلام پس از خود، امام علی هادی علیه السلام، موسی، فاطمه و امامه را خلف خود گذاشت. یعنی دو پسر و […]

  ادامه ...

 • چون فضیلت حضرت امام جواد علیه الصلوه و السلام بدین گونه بر «مامون» لعنه الله علیه آشکار شد که ایشان علیرغم اندک بودن سن، در اوج علم و حکمت و […] 0

  پیرامون ازدواج امام جواد

  چون فضیلت حضرت امام جواد علیه الصلوه و السلام بدین گونه بر «مامون» لعنه الله علیه آشکار شد که ایشان علیرغم اندک بودن سن، در اوج علم و حکمت و […]

  ادامه ...

 • اکنون چنانکه پیش از این نگاشته شد در شهر قم ساداتی که منتسب به حناب موسی مبرقع هستند خود را به سادات برقعی معرفینموده و به این عنوان مشهورند و […] 0

  سادات برقعی قم

  اکنون چنانکه پیش از این نگاشته شد در شهر قم ساداتی که منتسب به حناب موسی مبرقع هستند خود را به سادات برقعی معرفینموده و به این عنوان مشهورند و […]

  ادامه ...

 • بنابر تصریح منابع تاریخی، زمانی که مامون برای امام رضا (علیهالسلام) پیمان ولایتعهدی آن حضرت را منعقد ساخت، دخترش امالفضل را به همسری امام جواد (علیهالسلام) درآورد، [۸۳] یا حداقل […] 0

  ازدواج امام جواد

  بنابر تصریح منابع تاریخی، زمانی که مامون برای امام رضا (علیهالسلام) پیمان ولایتعهدی آن حضرت را منعقد ساخت، دخترش امالفضل را به همسری امام جواد (علیهالسلام) درآورد، [۸۳] یا حداقل […]

  ادامه ...

 • از زکریا بن آدم روایت شده که گفت:یک وقت من در حضور حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام بودم، در آن موقع حضرت امام محمدتقی علیه السلام را که […] 0

  یاد کردن امام جواد از مصیبت حضرت زهرا

  از زکریا بن آدم روایت شده که گفت:یک وقت من در حضور حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام بودم، در آن موقع حضرت امام محمدتقی علیه السلام را که […]

  ادامه ...

 • اشاره۱- علی بن محمد هادی علیه السلام، که امام دهم شیعیان میباشند، و در صحیفه الهادی علیه السلام به تفصیل در خصوص آن بزرگوار سخن خواهیم گفت. ۲- موسی بن […] 0

  گفتاری پیرامون فرزندان امام جواد

  اشاره۱- علی بن محمد هادی علیه السلام، که امام دهم شیعیان میباشند، و در صحیفه الهادی علیه السلام به تفصیل در خصوص آن بزرگوار سخن خواهیم گفت. ۲- موسی بن […]

  ادامه ...