آرشیو خاندان

 • آنچه در کتابها دربارهی همسران آن حضرت نوشتهاند به قرار زیر میباشد: ۱- امالفضل دختر مأمونالرشید نام دیگر او امعیسیمیباشد. ۲- سمانه مضربه مشهور به سیده، مادر حضرت امام علیالنقی […] 0

  همسران امام جواد علیه السلام

  آنچه در کتابها دربارهی همسران آن حضرت نوشتهاند به قرار زیر میباشد: ۱- امالفضل دختر مأمونالرشید نام دیگر او امعیسیمیباشد. ۲- سمانه مضربه مشهور به سیده، مادر حضرت امام علیالنقی […]

  ادامه ...

 • چون فضیلت حضرت امام جواد علیه الصلوه و السلام بدین گونه بر «مامون» لعنه الله علیه آشکار شد که ایشان علیرغم اندک بودن سن، در اوج علم و حکمت و […] 0

  پیرامون ازدواج امام جواد

  چون فضیلت حضرت امام جواد علیه الصلوه و السلام بدین گونه بر «مامون» لعنه الله علیه آشکار شد که ایشان علیرغم اندک بودن سن، در اوج علم و حکمت و […]

  ادامه ...

 • فرزندان امام جواد علیه السلام برخی از تواریخ فرزندان امام جواد علیه السّلام را هشت فرزند ذکر کرده اند و بعضی کمتر، (شیخ مفید در کتاب الإرشاد فرموده که حضرت […] 0

  فرزندان امام جواد علیه السلام

  فرزندان امام جواد علیه السلام برخی از تواریخ فرزندان امام جواد علیه السّلام را هشت فرزند ذکر کرده اند و بعضی کمتر، (شیخ مفید در کتاب الإرشاد فرموده که حضرت […]

  ادامه ...

 • همان گونه که گفتیم دومین فرزند امام جواد علیه السلام موسی مبرقع است. او دارای شمایل زیبا و صورت جمیل و جالب و جاذبی بود که هر کس را به […] 0

  شمایل و قیافه موسی مبرقع

  همان گونه که گفتیم دومین فرزند امام جواد علیه السلام موسی مبرقع است. او دارای شمایل زیبا و صورت جمیل و جالب و جاذبی بود که هر کس را به […]

  ادامه ...

 • همسران امام جواد علیه السلام سمانه مغربیه: همسر امام جواد علیه السلام ، زنی است که در عصر خود همه او را بانویی باتقوا، مؤمن، هوشمند و خردمند می‏دانستند. امام […] 0

  همسران امام جواد علیه السلام

  همسران امام جواد علیه السلام سمانه مغربیه: همسر امام جواد علیه السلام ، زنی است که در عصر خود همه او را بانویی باتقوا، مؤمن، هوشمند و خردمند می‏دانستند. امام […]

  ادامه ...

 • کنیه ها و القاب امام جواد علیه السلام حضرت امام محمدتقی علیه السلام، معروف به جواد الائمه علیه السلام، نهمین پیشوای معصوم و جوان ترین امام شهید که در عمر […] 0

  کنیه ها و القاب امام جواد علیه السلام

  کنیه ها و القاب امام جواد علیه السلام حضرت امام محمدتقی علیه السلام، معروف به جواد الائمه علیه السلام، نهمین پیشوای معصوم و جوان ترین امام شهید که در عمر […]

  ادامه ...

 • امام جواد علیه السلام فرمود: الحمد اقرارا بنعمته، و لا إله إلا الله إخلاصا لوحدانیته، و صلی الله علی محمد سید بریته، و الاصفیاء من عترته. اما بعد، فقد کان […] 0

  متن خطبه عقد امام جواد

  امام جواد علیه السلام فرمود: الحمد اقرارا بنعمته، و لا إله إلا الله إخلاصا لوحدانیته، و صلی الله علی محمد سید بریته، و الاصفیاء من عترته. اما بعد، فقد کان […]

  ادامه ...

 • اکنون چنانکه پیش از این نگاشته شد در شهر قم ساداتی که منتسب به حناب موسی مبرقع هستند خود را به سادات برقعی معرفینموده و به این عنوان مشهورند و […] 0

  سادات برقعی قم

  اکنون چنانکه پیش از این نگاشته شد در شهر قم ساداتی که منتسب به حناب موسی مبرقع هستند خود را به سادات برقعی معرفینموده و به این عنوان مشهورند و […]

  ادامه ...

 • بنابر تصریح منابع تاریخی، زمانی که مامون برای امام رضا (علیهالسلام) پیمان ولایتعهدی آن حضرت را منعقد ساخت، دخترش امالفضل را به همسری امام جواد (علیهالسلام) درآورد، [۸۳] یا حداقل […] 0

  ازدواج امام جواد

  بنابر تصریح منابع تاریخی، زمانی که مامون برای امام رضا (علیهالسلام) پیمان ولایتعهدی آن حضرت را منعقد ساخت، دخترش امالفضل را به همسری امام جواد (علیهالسلام) درآورد، [۸۳] یا حداقل […]

  ادامه ...

 • [ والد بزرگوارش چنانکه نگاشته شد حضرت علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیۀ و الثنا و نام گرام مادرش چنانکه نوشتهاند – [ ۵سبیکۀ و سکینه نوبیه و مریسیه […] 0

  پدر و مادر امام جواد

  [ والد بزرگوارش چنانکه نگاشته شد حضرت علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیۀ و الثنا و نام گرام مادرش چنانکه نوشتهاند – [ ۵سبیکۀ و سکینه نوبیه و مریسیه […]

  ادامه ...