آرشیو خاندان

 • حضرت جوادالائمه علیه السلام هفت سال و چند ماه داشت که پدر بزرگوارش شهید سم جفا شد و امامت بدو منتقل گردید. نصوصی در امامت او هست که در اخبار […] 0

  ازدواج حضرت جواد با دختر مامون

  حضرت جوادالائمه علیه السلام هفت سال و چند ماه داشت که پدر بزرگوارش شهید سم جفا شد و امامت بدو منتقل گردید. نصوصی در امامت او هست که در اخبار […]

  ادامه ...

 • از جمله سادات رضوی اولاد امام جواد علیه السلام و احفاد جناب موسی مبرقع این سلسله جلیلهاند که از جناب آقا سید حسن شروعشده و به امام جواد (ع) منتهی […] 0

  سادات رضوی قم از اولاد موسی مبرقع

  از جمله سادات رضوی اولاد امام جواد علیه السلام و احفاد جناب موسی مبرقع این سلسله جلیلهاند که از جناب آقا سید حسن شروعشده و به امام جواد (ع) منتهی […]

  ادامه ...

 • ابن صباغ مالکی در فصول المهمه و ابنجوزی در تذکره الخواص مینویسد: مامون همواره در احترام و تجلیل و عطایا و اجلال واکرام امام جواد اهتمام داشت تا اینکه عزم […] 0

  گفتار اهل تسنن راجع به ازدواج امام جواد

  ابن صباغ مالکی در فصول المهمه و ابنجوزی در تذکره الخواص مینویسد: مامون همواره در احترام و تجلیل و عطایا و اجلال واکرام امام جواد اهتمام داشت تا اینکه عزم […]

  ادامه ...

 • براساس نصی که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امیرالمومنین علیه الصلوه و السلام رسیده بود، حضرت امام رضا علیه الصلوه و السلام، فرزند […] 0

  القاب امام جواد

  براساس نصی که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امیرالمومنین علیه الصلوه و السلام رسیده بود، حضرت امام رضا علیه الصلوه و السلام، فرزند […]

  ادامه ...

 • بنابر تصریح منابع تاریخی، زمانی که مامون برای امام رضا (علیهالسلام) پیمان ولایتعهدی آن حضرت را منعقد ساخت، دخترش امالفضل را به همسری امام جواد (علیهالسلام) درآورد، [۸۳] یا حداقل […] 0

  ازدواج امام جواد

  بنابر تصریح منابع تاریخی، زمانی که مامون برای امام رضا (علیهالسلام) پیمان ولایتعهدی آن حضرت را منعقد ساخت، دخترش امالفضل را به همسری امام جواد (علیهالسلام) درآورد، [۸۳] یا حداقل […]

  ادامه ...

 • مجلسی از کشف الغمه از دلایل حمیری از امیۀ ابنعلی روایت کرده که گوید: من با حضرت ابیالحسن علیه السلام در مکه بودمدر سالی که حضرت در آن سال حج […] 0

  امام جواد با پدر بزرگوارش در مکه

  مجلسی از کشف الغمه از دلایل حمیری از امیۀ ابنعلی روایت کرده که گوید: من با حضرت ابیالحسن علیه السلام در مکه بودمدر سالی که حضرت در آن سال حج […]

  ادامه ...

 • قیافه حضرت جواد (ع) نمونه کامل از قیافه عربی بود. آن حضرت از جمیع جهات شباهت به اباء بزرگوار خود داشت. ابروها قوسی شکل و پیوسته و باریک [ صفحه […] 0

  شمایل حضرت امام محمدتقی

  قیافه حضرت جواد (ع) نمونه کامل از قیافه عربی بود. آن حضرت از جمیع جهات شباهت به اباء بزرگوار خود داشت. ابروها قوسی شکل و پیوسته و باریک [ صفحه […]

  ادامه ...

 • فرزندان امام جواد علیه السلام شیخ مفید گوید: فرزندان آن حضرت عبارت بودند از: پسرانش علی (امام دهم) و موسی و دخترانش فاطمه و امامه. آن حضرت به جز آن […] 0

  فرزندان امام جواد علیه السلام

  فرزندان امام جواد علیه السلام شیخ مفید گوید: فرزندان آن حضرت عبارت بودند از: پسرانش علی (امام دهم) و موسی و دخترانش فاطمه و امامه. آن حضرت به جز آن […]

  ادامه ...

 • [۷۰۱] ۵ – سید بن طاوس روایت کرده است: از ابراهیم بن محمد بن حارث نوفلی، به نقل از پدرش که خادم امام جواد علیه السلام (و به نقلی خادم […] 0

  مهر همسر امام جواد

  [۷۰۱] ۵ – سید بن طاوس روایت کرده است: از ابراهیم بن محمد بن حارث نوفلی، به نقل از پدرش که خادم امام جواد علیه السلام (و به نقلی خادم […]

  ادامه ...

 • در این که امام جواد علیه السلام داماد مامون، خلیفه ی عباسی بود هیچ تردیدی نیست. همچنین در این که این زن اولاد نیاورده و عقیم بوده است هیچ شکی […] 0

  زنان امام جواد

  در این که امام جواد علیه السلام داماد مامون، خلیفه ی عباسی بود هیچ تردیدی نیست. همچنین در این که این زن اولاد نیاورده و عقیم بوده است هیچ شکی […]

  ادامه ...