آرشیو خاندان

 • قیافه حضرت جواد (ع) نمونه کامل از قیافه عربی بود. آن حضرت از جمیع جهات شباهت به اباء بزرگوار خود داشت. ابروها قوسی شکل و پیوسته و باریک [ صفحه […] 0

  شمایل حضرت امام محمدتقی

  قیافه حضرت جواد (ع) نمونه کامل از قیافه عربی بود. آن حضرت از جمیع جهات شباهت به اباء بزرگوار خود داشت. ابروها قوسی شکل و پیوسته و باریک [ صفحه […]

  ادامه ...

 • در تاریخ قم می نویسد:بنا به نقل شیخ مفید رحمه الله، موسی مبرقع جد سادات رضویه، در سال ۲۵۶ هجری وارد قم شد که سلسله ی سادات رضوی از نسل […] 0

  فرزند امام جواد موسی مبرقع

  در تاریخ قم می نویسد:بنا به نقل شیخ مفید رحمه الله، موسی مبرقع جد سادات رضویه، در سال ۲۵۶ هجری وارد قم شد که سلسله ی سادات رضوی از نسل […]

  ادامه ...

 • از جمله سادات جلیله و خاندان اصیل که نسب ایشان به حضرت امام جواد محمد تقی علیه السلام و جناب موسی مبرقع منتهیمیشود. سلسله سادات تقوی شیرازند که در رأس […] 0

  سلسله سادات تقوی شیرازی

  از جمله سادات جلیله و خاندان اصیل که نسب ایشان به حضرت امام جواد محمد تقی علیه السلام و جناب موسی مبرقع منتهیمیشود. سلسله سادات تقوی شیرازند که در رأس […]

  ادامه ...

 • امام جواد علیه السلام با دختر مأمون محمد بن علی هاشمی می گوید: صبح اولین روز عروسی امام جواد علیه السلام با دختر مأمون، نزد امام رفتم. تشنه بودم ولی […] 0

  امام جواد علیه السلام با دختر مأمون

  امام جواد علیه السلام با دختر مأمون محمد بن علی هاشمی می گوید: صبح اولین روز عروسی امام جواد علیه السلام با دختر مأمون، نزد امام رفتم. تشنه بودم ولی […]

  ادامه ...

 • در اثبات الوصیه مسعودی مینویسد [ ۱۱ ] – وقتیکه خیزران به ابیجعفر علیه السلام حامله شد حکیمه خاتون دختر حضرت موسیبن جعفر علیه السلام به برادرش حضرت رضا علیه […] 0

  دوره ی حمل امام جواد

  در اثبات الوصیه مسعودی مینویسد [ ۱۱ ] – وقتیکه خیزران به ابیجعفر علیه السلام حامله شد حکیمه خاتون دختر حضرت موسیبن جعفر علیه السلام به برادرش حضرت رضا علیه […]

  ادامه ...

 • براساس نصی که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امیرالمومنین علیه الصلوه و السلام رسیده بود، حضرت امام رضا علیه الصلوه و السلام، فرزند […] 0

  القاب امام جواد

  براساس نصی که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امیرالمومنین علیه الصلوه و السلام رسیده بود، حضرت امام رضا علیه الصلوه و السلام، فرزند […]

  ادامه ...

 • شیخ صدوق رحمه الله در «عیون الاخبار» از بزنطی روایت می کند که گوید: نامه ای که حضرت رضا علیه السلام برای فرزند گرامیش حضرت جوادالائمه علیه السلام نوشته بود […] 0

  نامه دیگری از امام رضا به امام جواد

  شیخ صدوق رحمه الله در «عیون الاخبار» از بزنطی روایت می کند که گوید: نامه ای که حضرت رضا علیه السلام برای فرزند گرامیش حضرت جوادالائمه علیه السلام نوشته بود […]

  ادامه ...

 • در سال ۲۴۴ هجری موسی مبرقع به دعوت متوکل از مدینه به بغداد و از آن جا به سامرا مسافرت نمود، تا سال ۲۴۷ هجری که متوکل مرد، موسی در […] 0

  مهاجرت موسی مبرقع به ایران

  در سال ۲۴۴ هجری موسی مبرقع به دعوت متوکل از مدینه به بغداد و از آن جا به سامرا مسافرت نمود، تا سال ۲۴۷ هجری که متوکل مرد، موسی در […]

  ادامه ...

 • محمد بن ریان گفته است: «مامون دربارهی ابوجعفر (علیهالسلام) به هر نیرنگی دست زد، ولی به نتیجهای نرسید، پس چون عاجز گشت و خواست دخترش را به او تسلیم کند. […] 0

  مجلس دامادی امام جواد

  محمد بن ریان گفته است: «مامون دربارهی ابوجعفر (علیهالسلام) به هر نیرنگی دست زد، ولی به نتیجهای نرسید، پس چون عاجز گشت و خواست دخترش را به او تسلیم کند. […]

  ادامه ...

 • موسی مبرقع در قم مقام و منزلتی یافت، مزرعه ها ایجاد نمود، قریه ها بنا کرد تا خواهرانش زینب، ام محمد و میمونه، سه دختر امام جواد علیه السلام بر […] 0

  فرزندان موسی مبرقع

  موسی مبرقع در قم مقام و منزلتی یافت، مزرعه ها ایجاد نمود، قریه ها بنا کرد تا خواهرانش زینب، ام محمد و میمونه، سه دختر امام جواد علیه السلام بر […]

  ادامه ...