آرشیو خاندان

 • اشارهحسین مدنی در کتاب تحفه الازهار فی نسب ابناء الائمه الاطهار نوشته است که امام جواد (ع) چهار پسر داشت: ۱- ابوالحسن امام علی نقی (ع). ۲- احمد موسی مبرقع. […] 0

  فرزندان امام جواد

  اشارهحسین مدنی در کتاب تحفه الازهار فی نسب ابناء الائمه الاطهار نوشته است که امام جواد (ع) چهار پسر داشت: ۱- ابوالحسن امام علی نقی (ع). ۲- احمد موسی مبرقع. […]

  ادامه ...

 • براساس نصی که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امیرالمومنین علیه الصلوه و السلام رسیده بود، حضرت امام رضا علیه الصلوه و السلام، فرزند […] 0

  القاب امام جواد

  براساس نصی که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امیرالمومنین علیه الصلوه و السلام رسیده بود، حضرت امام رضا علیه الصلوه و السلام، فرزند […]

  ادامه ...

 • احادیث و روایات بسیاری نص بر امامت حضرت جواد علیه السلام بیان شده که به تعدادی از آنها اشاره می شود: یکی از اصحاب امام هشتم علیه السلام نقل می […] 0

  امام جواد در بیان پدران بزرگوارش

  احادیث و روایات بسیاری نص بر امامت حضرت جواد علیه السلام بیان شده که به تعدادی از آنها اشاره می شود: یکی از اصحاب امام هشتم علیه السلام نقل می […]

  ادامه ...

 • این عروسی از نظر تجلیل مقام بسیار جالب توجه بوده و به روایت محمد بن ریان شب زفاف ام الفضل، مامون دستور داد دختر خود را بیارایند و به خانه […] 0

  شب زفاف امام جواد

  این عروسی از نظر تجلیل مقام بسیار جالب توجه بوده و به روایت محمد بن ریان شب زفاف ام الفضل، مامون دستور داد دختر خود را بیارایند و به خانه […]

  ادامه ...

 • قیافه حضرت جواد (ع) نمونه کامل از قیافه عربی بود. آن حضرت از جمیع جهات شباهت به اباء بزرگوار خود داشت. ابروها قوسی شکل و پیوسته و باریک [ صفحه […] 0

  شمایل حضرت امام محمدتقی

  قیافه حضرت جواد (ع) نمونه کامل از قیافه عربی بود. آن حضرت از جمیع جهات شباهت به اباء بزرگوار خود داشت. ابروها قوسی شکل و پیوسته و باریک [ صفحه […]

  ادامه ...

 • امام جواد علیه السلام و انتخاب همسر دیباچه در قرآن کریم آمده: الْخَبِیثَتُ لِلْخَبِیثِینَ وَ الْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثَتِ وَ الطیبَتُ لِلطیبِینَ وَ الطیبُونَ لِلطیبَتِ أُوْلَئِکَ مُبَرونَ مِما یقُولُونَ لَهُم مغْفِرَهٌ وَ […] 0

  امام جواد علیه السلام و انتخاب همسر

  امام جواد علیه السلام و انتخاب همسر دیباچه در قرآن کریم آمده: الْخَبِیثَتُ لِلْخَبِیثِینَ وَ الْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثَتِ وَ الطیبَتُ لِلطیبِینَ وَ الطیبُونَ لِلطیبَتِ أُوْلَئِکَ مُبَرونَ مِما یقُولُونَ لَهُم مغْفِرَهٌ وَ […]

  ادامه ...

 • بسم الله الرحمن الرحیم ابقاک الله طویلا و اعاذ من عدوک یا ولد! فداک ابوک قد فسرت لک مالی و انا حی سوی و جاء ان ینمیک الیه بالصله لقرابتک […] 0

  نامه امام رضا به فرزندش امام جواد

  بسم الله الرحمن الرحیم ابقاک الله طویلا و اعاذ من عدوک یا ولد! فداک ابوک قد فسرت لک مالی و انا حی سوی و جاء ان ینمیک الیه بالصله لقرابتک […]

  ادامه ...

 • آنچه در کتاب های رجال همانند «رجال مامقانی»، «انساب الطالبیه»، «عمده الطالب» و غیره تفحص نمودیم شرح حالی برای ابواحمد حسین بدست نیاوردیم. احتمال داده می شود که اگر این […] 0

  فرزند امام جواد ابواحمد حسین

  آنچه در کتاب های رجال همانند «رجال مامقانی»، «انساب الطالبیه»، «عمده الطالب» و غیره تفحص نمودیم شرح حالی برای ابواحمد حسین بدست نیاوردیم. احتمال داده می شود که اگر این […]

  ادامه ...

 • از دختران امام جواد (ع) به فضل و هنر ممتاز است. محدث قمی میفرماید: حکیمه چهار امام (ع) را دید. حضرت هادی (ع)، امام دهم مذهب [ صفحه ۲۳] جعفری. […] 0

  حکیمه خاتون دختر امام جواد

  از دختران امام جواد (ع) به فضل و هنر ممتاز است. محدث قمی میفرماید: حکیمه چهار امام (ع) را دید. حضرت هادی (ع)، امام دهم مذهب [ صفحه ۲۳] جعفری. […]

  ادامه ...

 • ابن صباغ مالکی در فصول المهمه و ابنجوزی در تذکره الخواص مینویسد: مامون همواره در احترام و تجلیل و عطایا و اجلال واکرام امام جواد اهتمام داشت تا اینکه عزم […] 0

  گفتار اهل تسنن راجع به ازدواج امام جواد

  ابن صباغ مالکی در فصول المهمه و ابنجوزی در تذکره الخواص مینویسد: مامون همواره در احترام و تجلیل و عطایا و اجلال واکرام امام جواد اهتمام داشت تا اینکه عزم […]

  ادامه ...