آرشیو ازدواج و همسران

 • ازدواج امام جواد علیه‌ السلام با دختر مأمون مأمون چون در میان یک سلسله تنگناها و شرائط دشوار سیاسی قرار گرفته بود، برای رهایی از این تنگناها، تصمیم گرفت خود […] 0

  ازدواج امام جواد علیه‌ السلام با دختر مأمون

  ازدواج امام جواد علیه‌ السلام با دختر مأمون مأمون چون در میان یک سلسله تنگناها و شرائط دشوار سیاسی قرار گرفته بود، برای رهایی از این تنگناها، تصمیم گرفت خود […]

  ادامه ...

 • حضرت جوادالائمه علیه السلام هفت سال و چند ماه داشت که پدر بزرگوارش شهید سم جفا شد و امامت بدو منتقل گردید. نصوصی در امامت او هست که در اخبار […] 0

  ازدواج حضرت جواد با دختر مامون

  حضرت جوادالائمه علیه السلام هفت سال و چند ماه داشت که پدر بزرگوارش شهید سم جفا شد و امامت بدو منتقل گردید. نصوصی در امامت او هست که در اخبار […]

  ادامه ...

 • در این واقعه تاریخی دو موضوع مورد بحث و توجه است: نخست آن که، سلاطین و خلفا برای دختران خود دامادی انتخاب می کنند که برازنده ی وصلت با خاندان […] 0

  تزویج ام فضل به امام جواد

  در این واقعه تاریخی دو موضوع مورد بحث و توجه است: نخست آن که، سلاطین و خلفا برای دختران خود دامادی انتخاب می کنند که برازنده ی وصلت با خاندان […]

  ادامه ...

 • همچنان که در فصول پیشین اشاره گردید مامون دختر خود ام الفضل را به امام جواد علیه السلام تزویج نمود ولی ام الفضل از آن حضرت صاحب فرزند نگردید و […] 0

  زوجات امام جواد

  همچنان که در فصول پیشین اشاره گردید مامون دختر خود ام الفضل را به امام جواد علیه السلام تزویج نمود ولی ام الفضل از آن حضرت صاحب فرزند نگردید و […]

  ادامه ...

 • محمد بن ریان گفته است: «مامون دربارهی ابوجعفر (علیهالسلام) به هر نیرنگی دست زد، ولی به نتیجهای نرسید، پس چون عاجز گشت و خواست دخترش را به او تسلیم کند. […] 0

  مجلس دامادی امام جواد

  محمد بن ریان گفته است: «مامون دربارهی ابوجعفر (علیهالسلام) به هر نیرنگی دست زد، ولی به نتیجهای نرسید، پس چون عاجز گشت و خواست دخترش را به او تسلیم کند. […]

  ادامه ...

 • بنابر تصریح منابع تاریخی، زمانی که مامون برای امام رضا (علیهالسلام) پیمان ولایتعهدی آن حضرت را منعقد ساخت، دخترش امالفضل را به همسری امام جواد (علیهالسلام) درآورد، [۸۳] یا حداقل […] 0

  ازدواج امام جواد

  بنابر تصریح منابع تاریخی، زمانی که مامون برای امام رضا (علیهالسلام) پیمان ولایتعهدی آن حضرت را منعقد ساخت، دخترش امالفضل را به همسری امام جواد (علیهالسلام) درآورد، [۸۳] یا حداقل […]

  ادامه ...

 • حضرت فرمودند: حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که نعمتهایش را به رحمت خود عطا میفرماید و بندگان را با منت هدایت میفرماید. [۱۰۱] حمد و ستایش میکنم خدا را […] 0

  خطبه عقد امام جواد

  حضرت فرمودند: حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که نعمتهایش را به رحمت خود عطا میفرماید و بندگان را با منت هدایت میفرماید. [۱۰۱] حمد و ستایش میکنم خدا را […]

  ادامه ...

 • این عروسی از نظر تجلیل مقام بسیار جالب توجه بوده و به روایت محمد بن ریان شب زفاف ام الفضل، مامون دستور داد دختر خود را بیارایند و به خانه […] 0

  شب زفاف امام جواد

  این عروسی از نظر تجلیل مقام بسیار جالب توجه بوده و به روایت محمد بن ریان شب زفاف ام الفضل، مامون دستور داد دختر خود را بیارایند و به خانه […]

  ادامه ...

 • [۷۰۱] ۵ – سید بن طاوس روایت کرده است: از ابراهیم بن محمد بن حارث نوفلی، به نقل از پدرش که خادم امام جواد علیه السلام (و به نقلی خادم […] 0

  مهر همسر امام جواد

  [۷۰۱] ۵ – سید بن طاوس روایت کرده است: از ابراهیم بن محمد بن حارث نوفلی، به نقل از پدرش که خادم امام جواد علیه السلام (و به نقلی خادم […]

  ادامه ...

 • در این که امام جواد علیه السلام داماد مامون، خلیفه ی عباسی بود هیچ تردیدی نیست. همچنین در این که این زن اولاد نیاورده و عقیم بوده است هیچ شکی […] 0

  زنان امام جواد

  در این که امام جواد علیه السلام داماد مامون، خلیفه ی عباسی بود هیچ تردیدی نیست. همچنین در این که این زن اولاد نیاورده و عقیم بوده است هیچ شکی […]

  ادامه ...