آرشیو فرزندان و نوادگان

 • در قریه معروف به احمد رضا از بلوک کرون از محال اصفهان در دامنه کوه، امامزادهای است موسوم به احمد رضا (احمد الرضا یا احمد رضا، احمد منسوب به رضا […] 0

  امامزاده احمد رضا فرزند امام جواد در بلوک کرون اصفهان

  در قریه معروف به احمد رضا از بلوک کرون از محال اصفهان در دامنه کوه، امامزادهای است موسوم به احمد رضا (احمد الرضا یا احمد رضا، احمد منسوب به رضا […]

  ادامه ...

 • موسی مبرقع در قم مقام و منزلتی یافت، مزرعه ها ایجاد نمود، قریه ها بنا کرد تا خواهرانش زینب، ام محمد و میمونه، سه دختر امام جواد علیه السلام بر […] 0

  فرزندان موسی مبرقع

  موسی مبرقع در قم مقام و منزلتی یافت، مزرعه ها ایجاد نمود، قریه ها بنا کرد تا خواهرانش زینب، ام محمد و میمونه، سه دختر امام جواد علیه السلام بر […]

  ادامه ...

 • بدان که سید فاضل نسابه سید ضامن بن شدقم حسینی مدنی در (تحفه الازهار فی نسب ابناء الائمه الاطهار علیم السلام) فرموده که حضرت جواد علیه السلام را چهار پسر […] 0

  ذکر اولاد حضرت جواد

  بدان که سید فاضل نسابه سید ضامن بن شدقم حسینی مدنی در (تحفه الازهار فی نسب ابناء الائمه الاطهار علیم السلام) فرموده که حضرت جواد علیه السلام را چهار پسر […]

  ادامه ...

 • درباره ی ابوموسی، عمران هم چیزی بدست نیامده و نویسندگان کتاب های رجالی و انساب نیز در این موضوع چیزی ننوشته اند. از کتاب «الاصابه» و کتاب رجال و غیره […] 0

  فرزند امام جواد ابوموسی عمران

  درباره ی ابوموسی، عمران هم چیزی بدست نیامده و نویسندگان کتاب های رجالی و انساب نیز در این موضوع چیزی ننوشته اند. از کتاب «الاصابه» و کتاب رجال و غیره […]

  ادامه ...

 • حکیمه خاتون، دختر امام جواد علیه السلام که بین خواهران و زنان خاندان معاصر خود بافضیلت و با تقوی و دارای منقبت و جلالت گردید. این زن مجلله، چهار امام […] 0

  فرزند امام جواد حکیمه

  حکیمه خاتون، دختر امام جواد علیه السلام که بین خواهران و زنان خاندان معاصر خود بافضیلت و با تقوی و دارای منقبت و جلالت گردید. این زن مجلله، چهار امام […]

  ادامه ...

 • آنچه در کتاب های رجال همانند «رجال مامقانی»، «انساب الطالبیه»، «عمده الطالب» و غیره تفحص نمودیم شرح حالی برای ابواحمد حسین بدست نیاوردیم. احتمال داده می شود که اگر این […] 0

  فرزند امام جواد ابواحمد حسین

  آنچه در کتاب های رجال همانند «رجال مامقانی»، «انساب الطالبیه»، «عمده الطالب» و غیره تفحص نمودیم شرح حالی برای ابواحمد حسین بدست نیاوردیم. احتمال داده می شود که اگر این […]

  ادامه ...

 • اشارهحسین مدنی در کتاب تحفه الازهار فی نسب ابناء الائمه الاطهار نوشته است که امام جواد (ع) چهار پسر داشت: ۱- ابوالحسن امام علی نقی (ع). ۲- احمد موسی مبرقع. […] 0

  فرزندان امام جواد

  اشارهحسین مدنی در کتاب تحفه الازهار فی نسب ابناء الائمه الاطهار نوشته است که امام جواد (ع) چهار پسر داشت: ۱- ابوالحسن امام علی نقی (ع). ۲- احمد موسی مبرقع. […]

  ادامه ...

 • شیخ مفید در ارشاد مینویسد که حضرت جواد الائمه را چهار اولاد بوده دو پسر و دو دختر پسران آن بزرگوار حضرت ابوالحسنالهادی امام علی النقی و حناب موسی المبرقع […] 0

  اسامی فرزندان امام جواد

  شیخ مفید در ارشاد مینویسد که حضرت جواد الائمه را چهار اولاد بوده دو پسر و دو دختر پسران آن بزرگوار حضرت ابوالحسنالهادی امام علی النقی و حناب موسی المبرقع […]

  ادامه ...

 • از فرزندان ذکور امام نهم علیه السلام دو پسر به یادگار ماند :۱ – امام علی النقی علیه السلام خورشید هدایت و دهمین مهر سپهر سروری (که به یاری خداوند […] 0

  فرزندان حضرت جواد

  از فرزندان ذکور امام نهم علیه السلام دو پسر به یادگار ماند :۱ – امام علی النقی علیه السلام خورشید هدایت و دهمین مهر سپهر سروری (که به یاری خداوند […]

  ادامه ...

 • برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی و دوران امام محمد تقی علیه السلام نوشته: فضل الله صلواتی 0

  فرزندان و اصحاب امام جواد

  برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی و دوران امام محمد تقی علیه السلام نوشته: فضل الله صلواتی

  ادامه ...