آرشیو فرزندان و نوادگان

 • از احفاد حضرت جواد الائمه علیه السلام در تهران سلسله سادات جلیله اخوی و تقوی میباشند که شهرت و جلالت مقام و اصالت ونجابت و تقوی و فضیلت و احترام […] 0

  سلسله سادات اخوی و تقوی در تهران

  از احفاد حضرت جواد الائمه علیه السلام در تهران سلسله سادات جلیله اخوی و تقوی میباشند که شهرت و جلالت مقام و اصالت ونجابت و تقوی و فضیلت و احترام […]

  ادامه ...

 • حکیمه خاتون، دختر امام جواد علیه السلام که بین خواهران و زنان خاندان معاصر خود بافضیلت و با تقوی و دارای منقبت و جلالت گردید. این زن مجلله، چهار امام […] 0

  فرزند امام جواد حکیمه

  حکیمه خاتون، دختر امام جواد علیه السلام که بین خواهران و زنان خاندان معاصر خود بافضیلت و با تقوی و دارای منقبت و جلالت گردید. این زن مجلله، چهار امام […]

  ادامه ...

 • در سال ۲۴۴ هجری موسی مبرقع به دعوت متوکل از مدینه به بغداد و از آن جا به سامرا مسافرت نمود، تا سال ۲۴۷ هجری که متوکل مرد، موسی در […] 0

  مهاجرت موسی مبرقع به ایران

  در سال ۲۴۴ هجری موسی مبرقع به دعوت متوکل از مدینه به بغداد و از آن جا به سامرا مسافرت نمود، تا سال ۲۴۷ هجری که متوکل مرد، موسی در […]

  ادامه ...

 • این زن باتقوی که از شایسته ترین زنان عصر خود به شمار می رفت یکی دیگر از دختران امام نهم حضرت محمدتقی علیه السلام بود. این زن چهار امام را […] 0

  حکیمه خاتون فرزند امام جواد

  این زن باتقوی که از شایسته ترین زنان عصر خود به شمار می رفت یکی دیگر از دختران امام نهم حضرت محمدتقی علیه السلام بود. این زن چهار امام را […]

  ادامه ...

 • همان گونه که گفتیم دومین فرزند امام جواد علیه السلام موسی مبرقع است. او دارای شمایل زیبا و صورت جمیل و جالب و جاذبی بود که هر کس را به […] 0

  شمایل و قیافه موسی مبرقع

  همان گونه که گفتیم دومین فرزند امام جواد علیه السلام موسی مبرقع است. او دارای شمایل زیبا و صورت جمیل و جالب و جاذبی بود که هر کس را به […]

  ادامه ...

 • اشارهحسین مدنی در کتاب تحفه الازهار فی نسب ابناء الائمه الاطهار نوشته است که امام جواد (ع) چهار پسر داشت: ۱- ابوالحسن امام علی نقی (ع). ۲- احمد موسی مبرقع. […] 0

  فرزندان امام جواد

  اشارهحسین مدنی در کتاب تحفه الازهار فی نسب ابناء الائمه الاطهار نوشته است که امام جواد (ع) چهار پسر داشت: ۱- ابوالحسن امام علی نقی (ع). ۲- احمد موسی مبرقع. […]

  ادامه ...

 • در تعداد و اسامی اولاد حضرت امام «ابوجعفر محمد بن علی الجواد (ع)» در بین علماء نسابه اختلاف است برخی تعداد فرزندان آن حضرت را چهار پسر و چهار دختر […] 0

  اولاد و اعقاب حضرت جواد

  در تعداد و اسامی اولاد حضرت امام «ابوجعفر محمد بن علی الجواد (ع)» در بین علماء نسابه اختلاف است برخی تعداد فرزندان آن حضرت را چهار پسر و چهار دختر […]

  ادامه ...

 • تعداد فرزندان امام جواد علیه السلام را مورخین به اختلاف نوشته اند، طبرسی می نویسد امام جواد علیه السلام دو پسر و سه دختر از خود بجای گذاشت که پسرانش […] 0

  اولاد امام جواد

  تعداد فرزندان امام جواد علیه السلام را مورخین به اختلاف نوشته اند، طبرسی می نویسد امام جواد علیه السلام دو پسر و سه دختر از خود بجای گذاشت که پسرانش […]

  ادامه ...

 • السید محمد شریف بن سید محمد حسن بن سید محمد حسن بن سید علی بن سید محسن بن سید شاه حسین بن سید زبیر بن سیدهزاره بن سید ارزانی بن […] 0

  نسب مرحوم آیۀالله سید محمد شریف تقوی

  السید محمد شریف بن سید محمد حسن بن سید محمد حسن بن سید علی بن سید محسن بن سید شاه حسین بن سید زبیر بن سیدهزاره بن سید ارزانی بن […]

  ادامه ...

 • هنگام شهادت امام جواد علیه السلام در بغداد فرزند بزرگوار ایشان امام هادی علیه السلام در مدینه به سر میبرد، هارون بن فضل گوید : در روزی که امام جواد […] 0

  امام هادی و خبر شهادت پدر

  هنگام شهادت امام جواد علیه السلام در بغداد فرزند بزرگوار ایشان امام هادی علیه السلام در مدینه به سر میبرد، هارون بن فضل گوید : در روزی که امام جواد […]

  ادامه ...