آرشیو فرزندان و نوادگان

 • در قریه معروف به احمد رضا از بلوک کرون از محال اصفهان در دامنه کوه، امامزادهای است موسوم به احمد رضا (احمد الرضا یا احمد رضا، احمد منسوب به رضا […] 0

  امامزاده احمد رضا فرزند امام جواد در بلوک کرون اصفهان

  در قریه معروف به احمد رضا از بلوک کرون از محال اصفهان در دامنه کوه، امامزادهای است موسوم به احمد رضا (احمد الرضا یا احمد رضا، احمد منسوب به رضا […]

  ادامه ...

 • سید نسابه، ضامن بن شدقم حسین مدنی در کتاب «تحفه الازهار فی نسب ابناء الائمه الاطهار علیهم السلام» می نویسد: امام جواد علیه السلام چهار پسر داشت به نام های: […] 0

  فرزندان امام جواد

  سید نسابه، ضامن بن شدقم حسین مدنی در کتاب «تحفه الازهار فی نسب ابناء الائمه الاطهار علیهم السلام» می نویسد: امام جواد علیه السلام چهار پسر داشت به نام های: […]

  ادامه ...

 • برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی و دوران امام محمد تقی علیه السلام نوشته: فضل الله صلواتی 0

  فرزندان گرامی امام جواد

  برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی و دوران امام محمد تقی علیه السلام نوشته: فضل الله صلواتی

  ادامه ...

 • خواهر امام هشتم به نام «حضرت معصومه» و همچنین بسیاری از زادگان علوی از حجاز و عراق به سوی ایران آمدند، هر کدام به نوبه خود در ترویج مذهب جعفری […] 0

  دختر امام موسی کاظم

  خواهر امام هشتم به نام «حضرت معصومه» و همچنین بسیاری از زادگان علوی از حجاز و عراق به سوی ایران آمدند، هر کدام به نوبه خود در ترویج مذهب جعفری […]

  ادامه ...

 • آنچه در کتاب های رجال همانند «رجال مامقانی»، «انساب الطالبیه»، «عمده الطالب» و غیره تفحص نمودیم شرح حالی برای ابواحمد حسین بدست نیاوردیم. احتمال داده می شود که اگر این […] 0

  فرزند امام جواد ابواحمد حسین

  آنچه در کتاب های رجال همانند «رجال مامقانی»، «انساب الطالبیه»، «عمده الطالب» و غیره تفحص نمودیم شرح حالی برای ابواحمد حسین بدست نیاوردیم. احتمال داده می شود که اگر این […]

  ادامه ...

 • اشارهحسین مدنی در کتاب تحفه الازهار فی نسب ابناء الائمه الاطهار نوشته است که امام جواد (ع) چهار پسر داشت: ۱- ابوالحسن امام علی نقی (ع). ۲- احمد موسی مبرقع. […] 0

  فرزندان امام جواد

  اشارهحسین مدنی در کتاب تحفه الازهار فی نسب ابناء الائمه الاطهار نوشته است که امام جواد (ع) چهار پسر داشت: ۱- ابوالحسن امام علی نقی (ع). ۲- احمد موسی مبرقع. […]

  ادامه ...

 • فرزندان امام جواد علیه السلام برخی از تواریخ فرزندان امام جواد علیه السّلام را هشت فرزند ذکر کرده اند و بعضی کمتر، (شیخ مفید در کتاب الإرشاد فرموده که حضرت […] 0

  فرزندان امام جواد علیه السلام

  فرزندان امام جواد علیه السلام برخی از تواریخ فرزندان امام جواد علیه السّلام را هشت فرزند ذکر کرده اند و بعضی کمتر، (شیخ مفید در کتاب الإرشاد فرموده که حضرت […]

  ادامه ...

 • موسی مبرقع در قم مقام و منزلتی یافت، مزرعه ها ایجاد نمود، قریه ها بنا کرد تا خواهرانش زینب، ام محمد و میمونه، سه دختر امام جواد علیه السلام بر […] 0

  فرزندان موسی مبرقع

  موسی مبرقع در قم مقام و منزلتی یافت، مزرعه ها ایجاد نمود، قریه ها بنا کرد تا خواهرانش زینب، ام محمد و میمونه، سه دختر امام جواد علیه السلام بر […]

  ادامه ...

 • حکیمه خاتون، دختر امام جواد علیه السلام که بین خواهران و زنان خاندان معاصر خود بافضیلت و با تقوی و دارای منقبت و جلالت گردید. این زن مجلله، چهار امام […] 0

  فرزند امام جواد حکیمه

  حکیمه خاتون، دختر امام جواد علیه السلام که بین خواهران و زنان خاندان معاصر خود بافضیلت و با تقوی و دارای منقبت و جلالت گردید. این زن مجلله، چهار امام […]

  ادامه ...

 • موسی مبرقع جد سادات رضوی است، رشته فرزندانش هنوز هستند، بسیاری از سادات نسبشان به او میرسد. اول کسی است از سادات رضوی که به قم وارد شد، ورود سید […] 0

  فرزند امام جواد موسی مبرقع

  موسی مبرقع جد سادات رضوی است، رشته فرزندانش هنوز هستند، بسیاری از سادات نسبشان به او میرسد. اول کسی است از سادات رضوی که به قم وارد شد، ورود سید […]

  ادامه ...