آرشیو شهادت

 • فی تِلک اللیلۀِ قد وُلِد لی شبیهُ » : مسعودی می نویسد: وقتی ابوجعفر به دنیا آمد، ابوالحسن (امام رضا علیه السلام) به یارانش فرمودمُوسی بنِ عِمران فالِقُ البِحارِ ]و […] 0

  اخبار شهادت امام جواد

  فی تِلک اللیلۀِ قد وُلِد لی شبیهُ » : مسعودی می نویسد: وقتی ابوجعفر به دنیا آمد، ابوالحسن (امام رضا علیه السلام) به یارانش فرمودمُوسی بنِ عِمران فالِقُ البِحارِ ]و […]

  ادامه ...

 • نکته لطیفی که به نظر رسید این که: آن حضرات با آگاهی داشتن از چنان شهادت و مسمومیتی، هرگز تملک نفس، تملک اعضا و نیروی خود را از دست نداده […] 0

  نکته ای لطیف در مورد شهادت معصومین

  نکته لطیفی که به نظر رسید این که: آن حضرات با آگاهی داشتن از چنان شهادت و مسمومیتی، هرگز تملک نفس، تملک اعضا و نیروی خود را از دست نداده […]

  ادامه ...

 • در کتاب اثبات الوصیه منسوب به مسعودی نقل شده است که: معتصم خلیفه عباسی و جعفر فرزند مامون هر دو شخصیت بزرگ خاندان عباسی امفضل را به کشتن شوهر تشویق […] 0

  جنایت پسر مامون در شهادت امام جواد

  در کتاب اثبات الوصیه منسوب به مسعودی نقل شده است که: معتصم خلیفه عباسی و جعفر فرزند مامون هر دو شخصیت بزرگ خاندان عباسی امفضل را به کشتن شوهر تشویق […]

  ادامه ...

 • قطب راوندی از ابن ارومه چنین نقل می کند: معتصم تعدادی از وزرایش را فرا خواند و گفت: بر علیه محمد بن علی بن موسی(علیهما السلام) نزد من شهادت دروغ […] 0

  توطئه قتل امام جواد به اتهام خروج

  قطب راوندی از ابن ارومه چنین نقل می کند: معتصم تعدادی از وزرایش را فرا خواند و گفت: بر علیه محمد بن علی بن موسی(علیهما السلام) نزد من شهادت دروغ […]

  ادامه ...

 • در مورد شهادت امام جواد (علیهالسلام) یک دسته از روایات میگویند آن حضرت به دست همسرش امالفضل، دختر مامون، به اشارهی معتصم مسموم گشت. ولی روایتی دیگر میگوید: بعد از […] 0

  چگونگی شهادت امام جواد

  در مورد شهادت امام جواد (علیهالسلام) یک دسته از روایات میگویند آن حضرت به دست همسرش امالفضل، دختر مامون، به اشارهی معتصم مسموم گشت. ولی روایتی دیگر میگوید: بعد از […]

  ادامه ...

 • باز در اثبات الوصیه است [ ۱۲۳ ] که از حمیری از محمد بن عیسی از حسین بن قارون از مردی که همشیر با حضرت ابیجعفر بودهروایت کرده که امام […] 0

  خبر حضرت هادی از وفات پدرش

  باز در اثبات الوصیه است [ ۱۲۳ ] که از حمیری از محمد بن عیسی از حسین بن قارون از مردی که همشیر با حضرت ابیجعفر بودهروایت کرده که امام […]

  ادامه ...

 • در این که شهادت و مسمومیت امام جواد علیه السلام به دست دختر مامون و به اشاره ی معتصم بوده، هیچ گونه اختلافی بین مورخان نیست. فقط اختلاف در ماه […] 0

  تاریخ شهادت امام جواد

  در این که شهادت و مسمومیت امام جواد علیه السلام به دست دختر مامون و به اشاره ی معتصم بوده، هیچ گونه اختلافی بین مورخان نیست. فقط اختلاف در ماه […]

  ادامه ...

 • در یکی از همان نشست های اجباری بود که حادثه ای اتفاق افتاد که باعث شد در قتل حضرت امام محمدتقی علیه السلام تسریع شود، گرچه آوردن امام از مدینه […] 0

  شهادت امام جواد

  در یکی از همان نشست های اجباری بود که حادثه ای اتفاق افتاد که باعث شد در قتل حضرت امام محمدتقی علیه السلام تسریع شود، گرچه آوردن امام از مدینه […]

  ادامه ...

 • مکشوف باد که چون مأمون حضرت جواد علیه السلام را بعد از فوت پدر بزرگوارش به بغداد طلبید و دختر خوب را تزویج آن حضرت نمود، آن جناب چندی که […] 0

  شهادت حضرت امام جواد

  مکشوف باد که چون مأمون حضرت جواد علیه السلام را بعد از فوت پدر بزرگوارش به بغداد طلبید و دختر خوب را تزویج آن حضرت نمود، آن جناب چندی که […]

  ادامه ...

 • پیشتر گفته شد که عمر امام جواد علیه السلام مانند گل کوتاه، ولی رنگ و بویش برای همیشه باقی و مورد احترام و علاقه مسلمانان است. از چهارده معصوم علیهم […] 0

  شهادت امام حضرت جواد

  پیشتر گفته شد که عمر امام جواد علیه السلام مانند گل کوتاه، ولی رنگ و بویش برای همیشه باقی و مورد احترام و علاقه مسلمانان است. از چهارده معصوم علیهم […]

  ادامه ...