آرشیو محل دفن

 • سید بن طاوس گفته است: حضرت در قنوت خویش چنین دعا فرمود:خدایا! تو اولی، نه به شمارش و تو آخری، نه نهایت محدود؛ ایجادمان فرمودی، نه به خاطر اجبار و […] 0

  دعای امام جواد در قنوت

  سید بن طاوس گفته است: حضرت در قنوت خویش چنین دعا فرمود:خدایا! تو اولی، نه به شمارش و تو آخری، نه نهایت محدود؛ ایجادمان فرمودی، نه به خاطر اجبار و […]

  ادامه ...

 • به نام خداوند بخشنده ی مهربان، پناه می دهم جانم را به پروردگار بزرگم از آنچه پنهان بوده و از آنچه آشکار است، و از شر هر زن و مرد، […] 0

  دعای امام جواد تعویذ برای روز دوشنبه

  به نام خداوند بخشنده ی مهربان، پناه می دهم جانم را به پروردگار بزرگم از آنچه پنهان بوده و از آنچه آشکار است، و از شر هر زن و مرد، […]

  ادامه ...

 • صدوق گفته است:از علی بن مهزیار، روایت شده که گفت: امام جواد علیه السلام با خط مبارک خود که من، آن را خوانده ام، برای مردی در دعایی نوشته بود […] 0

  دعای امام جواد برای یک مرد

  صدوق گفته است:از علی بن مهزیار، روایت شده که گفت: امام جواد علیه السلام با خط مبارک خود که من، آن را خوانده ام، برای مردی در دعایی نوشته بود […]

  ادامه ...

 • انا انزلناه فی لیله القدر – ده بار.دعاوه فی تعقیب صلاه العصرانا انزلناه فی لیله القدر – عشر مرات.—————————————————————————————————————————————–منبع: صحیفه امام جواد(ع)؛ جواد قیومی اصفهانی ؛ دفتر انتشارات اسلامی چاپ […] 0

  دعای امام جواد تعقیب نماز عصر

  انا انزلناه فی لیله القدر – ده بار.دعاوه فی تعقیب صلاه العصرانا انزلناه فی لیله القدر – عشر مرات.—————————————————————————————————————————————–منبع: صحیفه امام جواد(ع)؛ جواد قیومی اصفهانی ؛ دفتر انتشارات اسلامی چاپ […]

  ادامه ...

 • اللهم ان ظلم عبادک قد تمکن فی بلادک حتی امات العدل و قطع السبل و محق الحق و ابطل الصدق و اخفی البر و اظهر الشر و اخمد التقوی و […] 0

  دعای امام جواد دفع ستم

  اللهم ان ظلم عبادک قد تمکن فی بلادک حتی امات العدل و قطع السبل و محق الحق و ابطل الصدق و اخفی البر و اظهر الشر و اخمد التقوی و […]

  ادامه ...

 • پس همان سه بزرگوار فرموده اند که پس متوجه شو بسوی قبر ابی جعفر محمد بن علی الجواد علیهما السلام که در پشت سر جد بزرگوار خود مدفون است و […] 0

  زیارت مختص امام جواد

  پس همان سه بزرگوار فرموده اند که پس متوجه شو بسوی قبر ابی جعفر محمد بن علی الجواد علیهما السلام که در پشت سر جد بزرگوار خود مدفون است و […]

  ادامه ...

 • روایت شده که آن حضرت هنگامی که ماه جدیدی می آمد، در روز اول آن دو رکعت نماز می گزارد، در رکعت اول سی بار سوره ی توحید به تعداد […] 0

  دعای امام جواد اول هر ماه

  روایت شده که آن حضرت هنگامی که ماه جدیدی می آمد، در روز اول آن دو رکعت نماز می گزارد، در رکعت اول سی بار سوره ی توحید به تعداد […]

  ادامه ...

 • [۴۴۱] ۳۲ – و نیز گفته است: از حسن بن شمون روایت شده که گفت: این نامه را از امام جواد علیه السلام خواندم که با خط خود، به علی […] 0

  دعای حضرت برای علی بن مهزیار

  [۴۴۱] ۳۲ – و نیز گفته است: از حسن بن شمون روایت شده که گفت: این نامه را از امام جواد علیه السلام خواندم که با خط خود، به علی […]

  ادامه ...

 • حضرت جواد (ع) را پس از وفات در مقابر قریش در پشت سر حضرت موسی بن جعفر (ع) دفن نمودند. [ صفحه ۸۱]برگرفته از کتاب عطیه الجواد نوشته آقای مصلح […] 0

  مرقد مطهر حضرت جواد

  حضرت جواد (ع) را پس از وفات در مقابر قریش در پشت سر حضرت موسی بن جعفر (ع) دفن نمودند. [ صفحه ۸۱]برگرفته از کتاب عطیه الجواد نوشته آقای مصلح […]

  ادامه ...

 • اسماعیل بن سهل گوید : نزد آن حضرت نامه نوشتم که مدیون هستم برایم دعا کن، به من نامه نوشت : از خدا بسیار طلب آمرزش کن، و زبانت را […] 0

  دعای امام جواد ادای دین

  اسماعیل بن سهل گوید : نزد آن حضرت نامه نوشتم که مدیون هستم برایم دعا کن، به من نامه نوشت : از خدا بسیار طلب آمرزش کن، و زبانت را […]

  ادامه ...