آرشیو آداب زیارت

  • زیارت مخصوص امام جواد علیه السلام به شرحی که سید بن طاووس رحمه الله در مزار و شیخ صدوق و ابن شهراشوب نقل نموده اند، چنین است: پس از زیارت […] 0

    زیارت مخصوص امام جواد

    زیارت مخصوص امام جواد علیه السلام به شرحی که سید بن طاووس رحمه الله در مزار و شیخ صدوق و ابن شهراشوب نقل نموده اند، چنین است: پس از زیارت […]

    ادامه ...