آرشیو حرم و بارگاه

 • در کتاب «زندگانی امام موسی الکاظم علیه السلام» شرحی راجع به مقابر قریش نوشتیم و در تاریخ جغرافیایی کاظمین شمه ای نقل کردیم. اکنون برای مزید اطلاعات خوانندگان مطالبی اضافه […] 0

  کاظمین و مقابر قریش

  در کتاب «زندگانی امام موسی الکاظم علیه السلام» شرحی راجع به مقابر قریش نوشتیم و در تاریخ جغرافیایی کاظمین شمه ای نقل کردیم. اکنون برای مزید اطلاعات خوانندگان مطالبی اضافه […]

  ادامه ...

 • حرم کاظمین علیه السلام عتبات عالیات، پیوسته شوق برانگیز بوده است و گوهری که در کاظمین مدفون است، همواره دلهای مشتاق را ربوده است. آنچه در این شهر، کهربای جان […] 0

  حرم کاظمین بارگاه ملکوتی امام جواد علیه السلام

  حرم کاظمین علیه السلام عتبات عالیات، پیوسته شوق برانگیز بوده است و گوهری که در کاظمین مدفون است، همواره دلهای مشتاق را ربوده است. آنچه در این شهر، کهربای جان […]

  ادامه ...

 • ۱-حرم مطهر، ساختمان کنونی حرم از ساخته های دوره آغازین صفویه و اضافات دوره های بعدی است. معماری و هنر دوره صفویه، از ایوانهای زیبا و کاشی کاریهای معرق نفیس […] 0

  مراکز زیارتی کاظمین

  ۱-حرم مطهر، ساختمان کنونی حرم از ساخته های دوره آغازین صفویه و اضافات دوره های بعدی است. معماری و هنر دوره صفویه، از ایوانهای زیبا و کاشی کاریهای معرق نفیس […]

  ادامه ...

 • احمد من اولی به النبوه رفع البیوت انه متلوه و اسال المیهن السلاما ان یسبغ الصلاه و السلاما علی محمد نبی الرحمه و خیر مرسل الخیر امه و اله الهداه […] 0

  تاریخ منظوم کاظمین

  احمد من اولی به النبوه رفع البیوت انه متلوه و اسال المیهن السلاما ان یسبغ الصلاه و السلاما علی محمد نبی الرحمه و خیر مرسل الخیر امه و اله الهداه […]

  ادامه ...

 • حضرت جواد (ع) را پس از وفات در مقابر قریش در پشت سر حضرت موسی بن جعفر (ع) دفن نمودند. [ صفحه ۸۱]برگرفته از کتاب عطیه الجواد نوشته آقای مصلح […] 0

  مرقد مطهر حضرت جواد

  حضرت جواد (ع) را پس از وفات در مقابر قریش در پشت سر حضرت موسی بن جعفر (ع) دفن نمودند. [ صفحه ۸۱]برگرفته از کتاب عطیه الجواد نوشته آقای مصلح […]

  ادامه ...

 • دانشمندان و بزرگوارانی که در کاظمین مدفون هستند، برخی آنها عبارتند از: [۹۹۶] . ۱- شیخ مفید – محمد بن محمد بن نعمان المفید، که عامه و خاصه به کثرت […] 0

  معاریف مدفون در کاظمین

  دانشمندان و بزرگوارانی که در کاظمین مدفون هستند، برخی آنها عبارتند از: [۹۹۶] . ۱- شیخ مفید – محمد بن محمد بن نعمان المفید، که عامه و خاصه به کثرت […]

  ادامه ...

 • این شهر سومین شهر مقدس عراق پس از نجف و کربلا است و در شمال غربی بغداد و در سمت غرب رودخانه دجله قرار گرفته که تنها عرض رودخانه دجله […] 0

  کاظمین حرم امام جواد

  این شهر سومین شهر مقدس عراق پس از نجف و کربلا است و در شمال غربی بغداد و در سمت غرب رودخانه دجله قرار گرفته که تنها عرض رودخانه دجله […]

  ادامه ...