آرشیو ولادت، از کودکی تا بزرگسالی

 • روزگار کودکی حضرت محمد بن علی علیه السلام در مدینه زیر نفوذ و تربیت پدر گرامی و خاندان ارجمند و مادر بافضیلتشان گذشت، تاریخها کمتر از ویژگی های این زمان […] 0

  دوران کودکی امام جواد

  روزگار کودکی حضرت محمد بن علی علیه السلام در مدینه زیر نفوذ و تربیت پدر گرامی و خاندان ارجمند و مادر بافضیلتشان گذشت، تاریخها کمتر از ویژگی های این زمان […]

  ادامه ...

 • کنیه : ابوجعفر ، ابوجعفرالثانی نیز گویند ، چون ابوجعفر اول کنیه امام پنجم است و بطور خاص ابوعلی هم به امام نهم گفته می شود(۱۱) .القاب : جواد تقی […] 0

  مشخصات شناسنامه ای امام جواد

  کنیه : ابوجعفر ، ابوجعفرالثانی نیز گویند ، چون ابوجعفر اول کنیه امام پنجم است و بطور خاص ابوعلی هم به امام نهم گفته می شود(۱۱) .القاب : جواد تقی […]

  ادامه ...

 • ولادت امام جواد علیه السلام حکیمه دختر امام موسی بن جعفر علیه السلام ( خواهر امام رضا علیه السلام و عمه امام جواد علیه السلام ) می‌گوید: هنگامی که زمان […] 0

  ولادت امام جواد علیه السلام

  ولادت امام جواد علیه السلام حکیمه دختر امام موسی بن جعفر علیه السلام ( خواهر امام رضا علیه السلام و عمه امام جواد علیه السلام ) می‌گوید: هنگامی که زمان […]

  ادامه ...

 • در مناقب ابنشهرآشوب مینویسد [ ۱۲ ] – موقعی که ولادت امام جواد علیه السلام نزدیک شد حضرت رضا علیه السلام به خواهرشحکیمه امر فرمود که هنگام ولادت نزد خیزران […] 0

  کیفیت ولادت امام جواد

  در مناقب ابنشهرآشوب مینویسد [ ۱۲ ] – موقعی که ولادت امام جواد علیه السلام نزدیک شد حضرت رضا علیه السلام به خواهرشحکیمه امر فرمود که هنگام ولادت نزد خیزران […]

  ادامه ...

 • صغر سن امام (ع) از پدیده های اعجاز آمیز اوست که در حکام آن زمان اثری فوق العاده گذاشته بود. همه مآخذ تاریخی متفق القولند که وقتی پدر مکرم امام […] 0

  خردسالی امام جواد

  صغر سن امام (ع) از پدیده های اعجاز آمیز اوست که در حکام آن زمان اثری فوق العاده گذاشته بود. همه مآخذ تاریخی متفق القولند که وقتی پدر مکرم امام […]

  ادامه ...

 • طبق آنچه محدثین و مورخین ثبت کرده اند:حضرت ابوجعفر، امام محمد جواد علیه السلام موهای سرش کوتاه و فر خورده شده و چهره ی مبارکش نمیکن بود، که تقریبا از […] 0

  امام جواد در ۲۵ ماهگی

  طبق آنچه محدثین و مورخین ثبت کرده اند:حضرت ابوجعفر، امام محمد جواد علیه السلام موهای سرش کوتاه و فر خورده شده و چهره ی مبارکش نمیکن بود، که تقریبا از […]

  ادامه ...

 • حکیمه خاتون دختر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام روایت می کند که : یک روز برادرم حضرت رضا علیه السلام مرا خواست و فرمود : امشب فرزند مبارک خیزران […] 0

  ولادت امام جواد

  حکیمه خاتون دختر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام روایت می کند که : یک روز برادرم حضرت رضا علیه السلام مرا خواست و فرمود : امشب فرزند مبارک خیزران […]

  ادامه ...

 • امام نهم با آن که کودکی خردسال بود که پدرش از جهان درگذشت با این حال هرگز بازی ها و کارهای کودکانه و عبث از او دیده نشد، بلکه او […] 0

  کودکی امام جواد

  امام نهم با آن که کودکی خردسال بود که پدرش از جهان درگذشت با این حال هرگز بازی ها و کارهای کودکانه و عبث از او دیده نشد، بلکه او […]

  ادامه ...

 • نبوت و امامت در کودکی قرآن کریم رسالت در کودکی را ممکن شمرده و نمونه هایی از آن را ذکر می کند و آن را از پدیده های اعجازآمیز می […] 0

  نبوت و امامت امام جواد در کودکی

  نبوت و امامت در کودکی قرآن کریم رسالت در کودکی را ممکن شمرده و نمونه هایی از آن را ذکر می کند و آن را از پدیده های اعجازآمیز می […]

  ادامه ...

 • یحیی صنعانی نقل میکند که در شهر مکه بر امام رضا علیه السلام وارد شدم، ایشان موزی را پوست کنده بود و به امام جواد علیه السلام میداد، گفتم : […] 0

  امام جواد با برکت ترین فرزند برای شیعیان

  یحیی صنعانی نقل میکند که در شهر مکه بر امام رضا علیه السلام وارد شدم، ایشان موزی را پوست کنده بود و به امام جواد علیه السلام میداد، گفتم : […]

  ادامه ...