آرشیو اخلاق و فضائل

 • امام در تفکر قرآنی شیعی دارای مقام روحانیت کامل و علم رشدی، علم الکتاب، علم لدنی و عنداللهی است؛ از این رو درباره علمامام چنان که در اصول کافی بیان […] 0

  روحانیت کامل امام

  امام در تفکر قرآنی شیعی دارای مقام روحانیت کامل و علم رشدی، علم الکتاب، علم لدنی و عنداللهی است؛ از این رو درباره علمامام چنان که در اصول کافی بیان […]

  ادامه ...

 • در روایتی که شاه اولیا از اسامی ائمه علیهم السلام خبر داده، سلیم بن قیس نقل می کند که من از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام شنیدم که فرمود: انی […] 0

  امامان وارث کتب آسمانی

  در روایتی که شاه اولیا از اسامی ائمه علیهم السلام خبر داده، سلیم بن قیس نقل می کند که من از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام شنیدم که فرمود: انی […]

  ادامه ...

 • لازمه ی وجود بشر داشتن پیشواست، بشر بدون امام مانند صفرهایی است که در سمت چپ آن عددی قرار نگرفته باشد، اگر میلیاردها صفر پهلوی هم چیده شود هیچ مفهومی […] 0

  شخصیت امام جواد در میان مردم

  لازمه ی وجود بشر داشتن پیشواست، بشر بدون امام مانند صفرهایی است که در سمت چپ آن عددی قرار نگرفته باشد، اگر میلیاردها صفر پهلوی هم چیده شود هیچ مفهومی […]

  ادامه ...

 • برکت آب وضوی امام جواد علیه السلام امام جواد علیه السلام در سفری به کوفه در خانه مسیّب اقامت کرد. در حیاط این خانه درخت سدری بود که میوه نمی‌داد. […] 0

  برکت آب وضوی امام جواد علیه السلام

  برکت آب وضوی امام جواد علیه السلام امام جواد علیه السلام در سفری به کوفه در خانه مسیّب اقامت کرد. در حیاط این خانه درخت سدری بود که میوه نمی‌داد. […]

  ادامه ...

 • دارم دلی دریای خون از ظلم و عدوان بحر بصر، از درد قسمت کرده طغیان مرغ دلم را کرده صیادی نشانه میسوزم و میسازم از دست زمانه بر دام محنت، […] 0

  امام جواد ابنالرضا

  دارم دلی دریای خون از ظلم و عدوان بحر بصر، از درد قسمت کرده طغیان مرغ دلم را کرده صیادی نشانه میسوزم و میسازم از دست زمانه بر دام محنت، […]

  ادامه ...

 • در منابع تشیّع و تسنّن، از امام جواد علیه السلام حدود ۲۵۰ گوهر ماندگار در زمینه های مختلف فقهی، اخلاقی و اجتماعی به ما رسیده است. شایسته است که به […] 0

  امام جواد انوار هدایت

  در منابع تشیّع و تسنّن، از امام جواد علیه السلام حدود ۲۵۰ گوهر ماندگار در زمینه های مختلف فقهی، اخلاقی و اجتماعی به ما رسیده است. شایسته است که به […]

  ادامه ...

 • یکی از آداب و سنن اسلام بدست کردن انگشتری در دست راست است. به طوری که از حضرت عسکری (ع)، از نشانههای مومن یکی: التختم بالیمین روایت شده است. پیغمبر […] 0

  نقش خاتم حضرت امام محمدتقی

  یکی از آداب و سنن اسلام بدست کردن انگشتری در دست راست است. به طوری که از حضرت عسکری (ع)، از نشانههای مومن یکی: التختم بالیمین روایت شده است. پیغمبر […]

  ادامه ...

 • [۱۷۳] ۱۶ – همچنین نقل کرده است: مامون بر امام جواد علیه السلام که کودکی در میان کودکان بود، گذشت؛ جز آن حضرت، همه ی کودکان پا به فرار گذاشتند؛ […] 0

  شجاعت امام جواد در کودکی

  [۱۷۳] ۱۶ – همچنین نقل کرده است: مامون بر امام جواد علیه السلام که کودکی در میان کودکان بود، گذشت؛ جز آن حضرت، همه ی کودکان پا به فرار گذاشتند؛ […]

  ادامه ...

 • [۵۶۲] ۱ – شیخ طوسی گفته است: از محمد بن عیسی روایت شده که گفت: در نامه ای خدمت امام جواد علیه السلام نوشتم: فدایت شوم! چه بسا که هلال، […] 0

  حدیث امام جواد دیدن ماه

  [۵۶۲] ۱ – شیخ طوسی گفته است: از محمد بن عیسی روایت شده که گفت: در نامه ای خدمت امام جواد علیه السلام نوشتم: فدایت شوم! چه بسا که هلال، […]

  ادامه ...

 • امام جواد علیه السلام در صورت، لباس و آراستگی بسیار موقر و مودب به آداب بود، متین راه می رفت، لباس پاکیزه می پوشید. کلینی رحمه الله از این امام […] 0

  لباس و آراستگی امام جواد

  امام جواد علیه السلام در صورت، لباس و آراستگی بسیار موقر و مودب به آداب بود، متین راه می رفت، لباس پاکیزه می پوشید. کلینی رحمه الله از این امام […]

  ادامه ...