آرشیو حدیث امام جواد شکار

  • [۷۲۷] ۵ – برقی گفته است: از ولید بن ابان رازی، نقل شده که گفت: پسر «زاذان فروخ» در نامه ای خدمت امام جواد علیه السلام از مردی سوال کرد […] 0

    حدیث امام جواد شکار

    [۷۲۷] ۵ – برقی گفته است: از ولید بن ابان رازی، نقل شده که گفت: پسر «زاذان فروخ» در نامه ای خدمت امام جواد علیه السلام از مردی سوال کرد […]

    ادامه ...